• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >

PvdA Drenthe bezorgd over medicijnen in oppervlaktewater

door Maaike Bakker op 24 maart 2017
Foto WUR

De Statenfractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de toename van medicijnafval in het oppervlaktewater. Nu de Drentse bevolking de komende jaren ouder wordt (en het medicijngebruik groeit) is dit een zorgelijke ontwikkeling. In andere gebieden worden al maatregelen genomen om deze stoffen uit het afvalwater te zuiveren.

lees verder »

In memoriam– Gerard Koopman (1943-2017)

18 maart 2017

Op woensdag 15 maart 2017 is ons zeer gewaardeerd PvdA-lid Gerard Koopman overleden.  Gerard is sinds 13 juli 1993 lid van de PvdA. In 2002 is hij raadslid geworden van de gemeente Aa en Hunze. In totaal heeft Gerard drie periodes (2002-2006 / 2006-2010 / 2010-2014) invulling gegeven aan zijn raadslidmaatschap. En hij deed dat op

lees verder »

Jaarverslag 2016 PvdA Drenthe

15 maart 2017

Het gewestelijk bestuur heeft het jaarverslag van 2016 gepubliceerd.

lees verder »

De start van ‘100 Jaar Vrouwen Kiezen’: een verslag

13 maart 2017

Vorige week ging het driejarig programma ‘100 Jaar Vrouwen Kiezen’ van start. Ons Statenfractielid Maaike Bakker was erbij en brengt verslag uit.   Provinciale Staten van Drenthe hebben besloten om, onder voorzitterschap van PvdA-fractievoorzitter Roelie Goettsch, de komende jaren uitvoerig aandacht te besteden aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. Afgelopen woensdag, op internationale vrouwendag (8 maart) was in

lees verder »

Omgevingsvisie Drenthe tegen het licht gehouden

door Hendrikus Loof op 12 maart 2017

De Omgevingsvisie is een belangrijk document: het bevat uitspraken over hoe we in Drenthe willen omgaan met de inrichting van de ruimte. De visie wordt de komende tijd aangepast, met extra aandacht voor een aantal thema’s. Onze Statenfractie stemt daarmee in, maar pleit wel voor een blijvende regierol vanuit de provincie. Ons Statenfractielid Hendrikus Loof

lees verder »

‘100 jaar Vrouwen Kiezen’ van start in Emmen

door Roelie Goettsch op 12 maart 2017

In 2017, 2018 en 2019 organiseert de provincie Drenthe activiteiten om 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren, maar ook om meer vrouwen te interesseren voor de politiek. De start van het programma vond op 8 maart plaats in Emmen. Een werkgroep onder leiding van onze fractievoorzitter Roelie Goettsch begeleidt het project. Op 8 maart werden ook

lees verder »

Provinciale steun betekent behoud RLS Eelde

door Redactie op 12 maart 2017

Gebouwen hoeven niet heel oud te zijn om toch een bijzondere betekenis te hebben. De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde is daar een goed voorbeeld van. Het gebouw stond al lange tijd leeg en raakte in verval. Gelukkig kocht de provincie Drenthe het pand, waarna samen met BOEi (gespecialiseerd in herbestemming) het herstel kon beginnen. Dat

lees verder »

Statenfractie respecteert besluit CdK Jacques Tichelaar om af te treden

door Redactie op 2 maart 2017

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft zijn aftreden bekend gemaakt. De PvdA-Statenfractie betreurt maar respecteert zijn besluit. Jacques Tichelaar heeft veel voor Drenthe betekend en daar is de fractie hem dankbaar voor. Het vertrouwen om samen met de CdK verder te gaan naar de toekomst was echter onvoldoende.   Trieste dag Fractievoorzitter Roelie Goettsch:

lees verder »

Vragen van de PvdA over handelswijze CdK

door Roelie Goettsch op 1 maart 2017

Tijdens de eerste termijn van de extra vergadering van Provinciale Staten over de handelswijze van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft de PvdA-Statenfractie nadere vragen gesteld. Hoe kijkt de CdK terug op de opdrachtverstrekking voor de verbouwing van Huis Tetrode? En op welk moment werd hem duidelijk dat de opdracht door een familielid werd

lees verder »

Bijeenkomst ‘Zorgen over de zorg’ op 7 maart

23 februari 2017

Kunnen we de kosten van de zorg nog wel opbrengen met z’n allen? Of moeten we stoppen met het praten over geld? En hoe verkleinen we de gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden? Over deze en andere onderwerpen organiseert PvdA Hoogeveen dinsdag 7 maart een discussiebijeenkomst. Marith Volp, praktiserend huisarts en Tweede Kamerlid PvdA, verzorgt

lees verder »