• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >

De Jaarstukken 2016: mooie resultaten

door Ronald Koch op 18 mei 2017

Het College van GS heeft de Jaarstukken over 2016 aangeboden aan het Drents Parlement. Ons Statenlid Ronald Koch nam de 334 (!) bladzijden door. Zijn conclusie: de fractie van de PvdA is blij met de geboekte resultaten – zowel financieel als inhoudelijk. Met nog wel een aantal aandachtspunten. Over de cijfers: het rekeningsaldo 2016 is

lees verder »

Investeren in GAE: de noodzaak van een breed draagvlak

door Ronald Koch op 17 mei 2017
Foto Groningen Airport Eelde

Vanmiddag in de Statencommissie FCBE werd opnieuw gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Eind vorig jaar werd in de Staten met ook steun vanuit de PvdA-fractie besloten om de beleidskeuze ‘investeren in het vliegveld’ verder uit te werken. Dat is nu gebeurd door de aandeelhouders. Ons Statenlid Ronald Koch gaf de visie van

lees verder »

Herstructureringsfonds om Drenthe mooier te maken

door Hendrikus Loof op 13 mei 2017
Foto Pixabay

De provincie stelt geld beschikbaar om de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie te verbeteren. Onze fractie vindt dat een goede zaak, zo gaf ons Statenlid Hendrikus Loof in het Drents Parlement aan. Toch had hij nog wel de nodige vragen over de subsidieregeling die hiervoor is opgesteld. Oorspronkelijk ging deze regeling als ‘sloopfonds’ door het

lees verder »

Zoektocht naar nieuwe commissaris van start

door Rudolf Bosch op 13 mei 2017
Foto Provincie Drenthe

Drenthe zoekt een nieuwe commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning heeft een beeldbepalende functie. Daarom nodigt het Drents parlement iedereen uit om mee te denken. Op vrijdag 12 mei startte hiervoor de campagne “Mijn Drentse commissaris” op de markt in Emmen. Op de grootste warenmarkt van Noord-Nederland – in het centrum van

lees verder »

PvdA op de bres voor Drenten met bevingsschade

door Peter Zwiers op 13 mei 2017

Ons Statenfractielid Peter Zwiers zwengelde deze week  in het Drents Parlement de discussie aan – samen met het CDA – over de rol van de provincie bij de afhandeling van aardbevingsschade in onze provincie. Beide fracties stelden vragen aan Provinciale en Gedeputeerde Staten, met name over: wat moet de rol van de provincie zijn? Een goede

lees verder »

In memoriam Ad Oele

9 mei 2017

Op 20 april is partijgenoot Ad Oele overleden. Een markant bestuurder die in de periode van 1982 – 1988 veel voor onze provincie heeft betekend. We weten dat in de politiek vaak maar al te vaak het gezegde opgeld doet:  “Uit het oog uit het hart”.  Onze partij vormt daarop geen uitzondering. Om Ad even

lees verder »

Uitnodiging voor workshop ‘Kieskeurig’ op 23 mei

door Roelie Goettsch op 26 april 2017

Ben jij een vrouw tussen de 18 en 55 jaar? Voel jij je maatschappelijk betrokken bij de Drentse samenleving? Wil jij verschil kunnen maken? Voel je voor een baan in een dynamische politieke omgeving, maar weet je er nog te weinig van? Kom dan naar de gratis toegankelijke workshop ‘Kieskeurig’, Raden en Staten, hoe werkt het? Opgeven

lees verder »

PvdA stelt vragen: wie betaalt er voor duurzaamheid?

door Peter Zwiers op 23 april 2017
Foto Rijksoverheid.nl

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over wie het meeste bijdraagt aan duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat dit vooral arme mensen zijn. Daarentegen zijn het de hogere inkomens die profiteren, doordat zij subsidies opstrijken en kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. De PvdA wil weten of dit ook

lees verder »

Waarnemend CdK Jozias van Aartsen geïnstalleerd

22 april 2017
Foto Provincie Drenthe

Tot voor kort was hij burgemeester van Den Haag, nu is voormalig minister Jozias van Aartsen waarnemend Commissaris van de Koning in Drenthe. Een zeer ervaren bestuurder derhalve. Bij de vergadering van Provinciale Staten op 19 april werd hij geïnstalleerd. Jozias van Aartsen neemt de komende tijd de functie van waarnemend commissaris van de Koning

lees verder »

Opnieuw vragen over kwaliteit oppervlaktewater

door Maaike Bakker op 22 april 2017

De kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater blijft in de belangstelling staan. En terecht, want we vinden dit een heel belangrijk onderwerp. In 2016 stelden de fracties van SP, GroenLinks, D66 en PvdA al vragen aan GS over de situatie in Drenthe. Dat deden zij nu opnieuw, na het bekend worden van nieuw onderzoek. Daarin staat

lees verder »