• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >
  • Leefbaarheid

    In Drenthe wonen de gelukkigste mensen. Toch heeft het platteland te maken met krimp. Houd dorpen vitaal: goede basisvoorzieningen, bereikbaarheid en zorg dichtbij. Digitale ontsluiting van Drenthe via breedband internet biedt kansen voor leren en werken, ook in de dorpen.

  • Duurzaamheid

    Heldere keuzes, daar gaat het om! Duurzame energie heeft de toekomst. Niet alleen windenergie, maar ook andere vormen van energieopwekking zoals zonne-energie. Ook zetten we in op de verduurzaming van woningen en bedrijven.

Ab Haak overleden

21 oktober 2016

In de vroege ochtend van 21 oktober 2016 is ons lid Ab Haak uit Emmer-Compascuum overleden. Ab is 73 jaar oud geworden. Wij wisten dat Ab verwikkeld was in een gevecht met zijn ernstige ziekte die hij, zo blijkt, niet heeft kunnen winnen. Zoals altijd in die situaties kwam het bericht van zijn overlijden toch nog

lees verder »

Zondag 23 oktober met Diederik in gesprek?

21 oktober 2016

Kom dan naar Assen! Diederik Samsom is daar van 14:30 tot 16:00 bij Fellini aan de Vaart. Diederik: “Er is de afgelopen 4 jaar veel gebeurd. Onze idealen kwamen een stapje dichterbij. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet de komende jaren nog heel veel gebeuren. Als kandidaat-lijsttrekker voor de komende verkiezingen wil ik graag in gesprek

lees verder »

PvdA-motie binnenstadsfonds levert 13 miljoen op

door Hendrikus Loof op 8 oktober 2016

Bij de Algemene Beschouwingen net voor de zomer heeft de PvdA gepleit voor een provinciaal binnenstadsfonds. Daarmee kunnen gemeenten geholpen worden die hun binnensteden willen verbeteren en bijvoorbeeld wonen en cultuur willen toevoegen. Het College van GS stelt nu voor hier 13 miljoen bij te dragen. Een goede zaak, vindt de Statenfractie.  De binnensteden in Drenthe

lees verder »

Koloniën van Weldadigheid: op naar Parijs!

5 oktober 2016
Foto Provincie Drenthe

De Koloniën van Weldadigheid worden voorgedragen voor de status van Unesco Werelderfgoed. Dat vergt goede voorbereiding; vanaf 2012 wordt hier hard aan gewerkt. Het dossier gaat nu eerst naar Den Haag en als het kabinet instemt door naar Parijs. Voorzien van een nieuw logo, dat deze week werd gepresenteerd. Cees Bijl is enthousiast. Ze behoren echt

lees verder »

De column uit het rode hart van Hendrikus Loof: Hoger Opgeleiden

30 september 2016

Als Statenlid ben ik veel op pad in onze provincie. En om een beetje vlot van A naar B te komen in Drenthe is het bezit van een auto een groot goed. Onder het rijden staat de radio meestal aan. Radio 1 of Radio Drenthe, want die zijn altijd in de buurt. Elk half uur

lees verder »

Provincie helpt werkloze winkelmedewerkers

30 september 2016

De werkgelegenheid bij winkels staat de laatste jaren onder druk. Regelmatig lezen we berichten over winkelketens die failliet gaan, waardoor veel mensen op straat komen te staan. Ook in Drenthe is dat het geval. De provincie is nu met een aantal andere partijen een project gestart om werkloze winkelmedewerkers weer aan het werk te helpen.

lees verder »

Motie ‘120 op de snelwegen’ haalt het – net

29 september 2016
Foto Pixabay

Wat is belangrijker: hard kunnen rijden of de kwaliteit van onze gezondheid en de Drentse natuur? Het Rijk heeft de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe (deels) verhoogd tot 130 km/uur. GroenLinks en PvdA vinden dat de extra geluidsproductie en CO2- en stikstofuitstoot slecht zijn voor ons en onze omgeving. Daarom pleiten de fracties voor het

lees verder »

Cultuurnota aangenomen

door Rudolf Bosch op 29 september 2016

In het Drents Parlement is woensdag 28 september de Drentse Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ aangenomen. Onze Statenfractie is enthousiast over de inhoud. Statenlid Rudolf Bosch ging bij de behandeling van de nota in op het belang van cultuur voor onze samenleving. De provincie draagt bij, met steun voor onder meer musea en bibliotheken. Een

lees verder »

Centrum van Emmen: aanwinst voor Drenthe!

door Ronald Koch op 21 september 2016

Tijdens de Statenvergadering van 28 september staat de vernieuwing van het centrum van Emmen op de agenda. Vijf jaar is de operatie inmiddels aan de gang. Ons Statenlid Ronald Koch is enthousiast over de voortgang en de indrukwekkende resultaten: hij kent Emmen niet meer terug. De vernieuwing van het centrum van Emmen heeft de projectnaam

lees verder »

Nieuw bestuur PvdA Drenthe

17 september 2016

Op een goed bezochte ledenvergadering vanmorgen in Westerbork is een grotendeels nieuw gewestelijk bestuur gekozen. Alle bestuursleden hadden om uiteenlopende redenen hun functie beschikbaar gesteld. Een deel van de bestuursleden was herkiesbaar, en er waren nieuwe kandidaten. De vergadering heeft besloten tot een bestuur met negen leden. Dat was ook het aantal kandidaten, waarmee het bestuur bij acclamatie is

lees verder »