• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >

Dossier Eurochamp: voor het grootste deel nu openbaar

door Hendrikus Loof op 24 juli 2017

Onze Statenfractie stelde in het najaar van 2016 voor om te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zouden zijn van het openbaar maken van het Eurochamp-dossier. Dit voorstel kreeg de steun van alle Statenfracties. Een jurist heeft onderzoek verricht en de Drentse Staten in het voorjaar geïnformeerd over de mogelijkheden. Ondertussen lag er ook een WOB

lees verder »

PvdA en GroenLinks voorstander van edelherten in Drenthe

door Maaike Bakker op 15 juli 2017
Foto Pixabay

De Drentse Statenfracties van PvdA en GroenLinks zijn een warm voorstander van de komst van edelherten naar het Drents-Friese Wold. Zij denken dat dit goed is voor de vrijetijdseconomie van Drenthe; een sector die zeer belangrijk is voor de werkgelegenheid. Bovendien – zo blijkt uit onderzoek – is de komst van edelherten goed voor het

lees verder »

Michel Berends volgt Ronald Koch op in PvdA-Statenfractie

door Redactie op 13 juli 2017

Met het vertrek van Ronald Koch kwam een plaats vrij in de Statenfractie van PvdA Drenthe. Deze wordt ingevuld door eerste opvolger Michel Berends uit Assen. In de vergadering van het Drents Parlement van 27 september 2017 zal hij worden geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten. Michel Berends (64) is door zijn ervaring als raadslid

lees verder »

Statenbrede steun voor motie PvdA schade-afhandeling gaswinning

door Peter Zwiers op 12 juli 2017
Foto Foto Ralph du Long

Alle leden van het Drents Parlement schaarden zich vanmiddag achter de motie die onze Statenfractie had opgesteld over de schade-afhandeling bij mijnbouwschade. Met de motie in de hand gaat gedeputeerde Tjisse Stelpstra nu naar Den Haag, om daar te pleiten voor gelijkheid voor iedereen die gedupeerd is. Of ze nu in Drenthe of Groningen wonen.

lees verder »

PvdA Drenthe: steun voor College GS en ijsbaan Hoogeveen

door Ronald Koch op 12 juli 2017
Foto KNSB

Vandaag in het Drents Parlement de besluitvorming over de ‘bovenregionale kunstijsvoorziening’. Onze fractie steunde het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten, zo gaf Statenlid Ronald Koch aan. ‘Wij wensen Hoogeveen veel succes met de realisatie van de ijsbaan en hopen dat de ijzers eind 2019 kunnen worden ondergebonden op het Bentinckspark.’ Ronald Koch begon

lees verder »

PvdA Drenthe pleit voor gelijke rechtspositie gedupeerden gaswinning

door Peter Zwiers op 9 juli 2017
Foto Pixabay

Waarom zouden gedupeerden van gaswinning en gasopslag in Drenthe een andere rechtspositie hebben dan wanneer zij in Groningen zouden wonen? De PvdA Drenthe vindt een dergelijk verschil niet uit te leggen en onaanvaardbaar. Ons Statenlid Peter Zwiers roept het College van Gedeputeerde Staten op tot actie. In Drenthe groeit het aantal inwoners met schade aan onroerend

lees verder »

Cees Bijl: steun in de rug voor cultuur in Drenthe

door Roelie Goettsch op 9 juli 2017
Foto Provincie Drenthe

Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan. Dat maakte gedeputeerde Cees Bijl dit weekend bij het Festival der Aa bekend. Namens de Drentse gemeenten nam burgemeester Eric van Oosterhout,

lees verder »

Rik Vinke treedt op voor Drents parlement

7 juli 2017
Foto YouTube

De laatste vergadering voor het zomerreces krijgt een muzikaal tintje. Op woensdag 12 juli brengt muzikaal talent Rik Vinke (18) – winnaar van het Drèents Liedtiesfestival 2016 –  een tweetal nummers ten gehore, waaronder het winnende nummer “Eem lös”. Het Drents parlement laat met dit initiatief zien dat zij jong talent waardevol vindt en waar

lees verder »

Noordelijke overheden moeten eigen energie duurzaam en lokaal inkopen

door Peter Zwiers op 5 juli 2017
Foto Pixabay

In Drenthe wordt volop lokaal energie opgewekt. Steeds meer initiatieven komen tot ontwikkeling. Via de eigen energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) kan de duurzaam opgewekte stroom ook weer worden afgenomen. Opvallend genoeg maken noordelijke overheden hier nauwelijks gebruik van. De PvdA-Statenfractie wil weten van het College van GS van Drenthe waarom dit niet gebeurt en

lees verder »

Inspiratietreffen in Grolloo: de discussie (deel 3)

door Redactie op 26 juni 2017

Ter afsluiting van het PvdA Drenthe-Inspiratietreffen over economie en natuur vond een discussie plaats, onder leiding van Statenlid Ronald Koch. Over drie stellingen, aangereikt door de inleiders zelf. Stelling 1, Erik Eefting ‘In Drenthe is behoefte aan meer diversiteit (in recreatie) en niet meer van hetzelfde.’ De discussie spitst zich toe op de vraag in

lees verder »