• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >
  • Leefbaarheid

    In Drenthe wonen de gelukkigste mensen. Toch heeft het platteland te maken met krimp. Houd dorpen vitaal: goede basisvoorzieningen, bereikbaarheid en zorg dichtbij. Digitale ontsluiting van Drenthe via breedband internet biedt kansen voor leren en werken, ook in de dorpen.

  • Duurzaamheid

    Heldere keuzes, daar gaat het om! Duurzame energie heeft de toekomst. Niet alleen windenergie, maar ook andere vormen van energieopwekking zoals zonne-energie. Ook zetten we in op de verduurzaming van woningen en bedrijven.

Lokaal duurzaam geeft energie!

door Hendrikus Loof op 11 februari 2017
Foto Pixabay

De Statenfractie van PvdA Drenthe gaat met de Drentse gemeenten werken aan een energieactieplan. Concreet: de fractie gaat helpen om lokale initiatieven rond duurzaamheid verder te brengen. Goed voor het milieu, goed voor de Drenten, goed voor sociale binding. Onlangs vond een eerste ‘inspiratiebijeenkomst’ plaats. Een verslag. Lokaal wordt steeds meer energie opgewekt. Dat is

lees verder »

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht gaat van start: ‘Vrouwen Kiezen’

door Roelie Goettsch op 1 februari 2017
Foto Pixabay

Op internationale Vrouwendag 8 maart is het zover: de start van drie jaar viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. In de drie verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 worden activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan. En om in brede zin aandacht te vragen voor het thema ‘vrouwen in de politiek’. Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch zit de

lees verder »

PvdA Drenthe: laat Drenthe meer vluchtelingen opvangen

door Rudolf Bosch op 1 februari 2017
Foto Pixabay

In de vluchtelingenkampen in Griekenland en op de Balkan moeten mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden de winter doorkomen. Tegelijkertijd wordt de capaciteit van AZC’s in Nederland niet maximaal benut. Reden voor de Statenfractie van PvdA Drenthe vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten. Moet en kan Drenthe meer doen qua opvang? Statenlid

lees verder »

Sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst in Wildlands

door Redactie op 30 januari 2017

Gezellig, inspirerend en goedbezocht: de nieuwjaarsbijeenkomst in Emmen op vrijdag 27 januari was een succes. Met inleidingen, discussie en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een mooie start van het nieuwe jaar en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op een bijzondere locatie: Wildlands Emmen. Wie komt er nu bij donker in de dierentuin? Het overkwam de aanwezigen bij

lees verder »

Drenthe Sport Duurzaam: sportclubs kunnen energielasten gaan verlagen

door Peter Zwiers op 22 januari 2017

PvdA-Statenfractielid Peter Zwiers zette het thema in 2014 op de agenda: de energielasten van sportclubs. Die zijn voor clubs (te) hoog. Met investeringen in duurzame energie en energiebesparing kunnen de uitgaven van sportverenigingen omlaag. Daarmee blijft sport betaalbaar. Het initiatief van Zwiers is opgepakt: twee jaar later is er nu het programma ‘Drenthe Sport Duurzaam’. ‘De clubs kunnen

lees verder »

Geen windstilte?

door Hendrikus Loof op 20 januari 2017

Onze fractie is zeer teleurgesteld over het besluit van minister Kamp. Hij doet niets met de Tweede Kamermotie over een ‘bezinningsperiode’ rond de plaatsing van windmolens in de Drentse veenkoloniën. Een zeer breed gedragen Tweede Kamermotie wordt terzijde geschoven. Dat doet volgens ons geen recht aan reeds beschikbare alternatieven en de belangen van bewoners in

lees verder »

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Drenthe

17 januari 2017

Het Gewestelijk Bestuur, de Statenfractie en de afdeling Emmen nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Op een zeer bijzondere locatie, Wildlands Adventure Zoo in Emmen, geven we ook de aftrap voor de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. De inloop is tussen 19.00 en 20.00 uur. U wordt ontvangen bij

lees verder »

Behoud boerenlandvogels: de eerste stap is gezet!

door Maaike Bakker op 15 januari 2017
Foto Uitgeverij Roodbont

Binnen een jaar nadat het Drents Parlement opriep, na een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA, om in actie te komen voor het behoud van akker- en weidevogels in Drenthe ligt er nu een plan van aanpak. Onze Statenfractie is enthousiast over de voortgang die is geboekt. Een kleine 20 organisaties hebben zich achter

lees verder »

Windstilte?

door Hendrikus Loof op 31 december 2016

Vlak voor het kerstreces nam de Tweede Kamer twee belangrijke moties aan die van grote invloed kunnen zijn op de aanleg van het windmolenpark in de Veenkoloniën. Bij beide moties speelde de PvdA een belangrijke rol. Ons Statenlid Hendrikus Loof licht ze toe en geeft ook aan wat de PvdA Statenfractie van Drenthe ervan vindt.

lees verder »

Luisteren naar de burger! – Column van Hendrikus Loof

door Hendrikus Loof op 28 december 2016

“U keert de burgers de rug toe!” Een uitspraak gedaan in de Provinciale Statenvergadering op woensdagochtend 9 november jl. door H.J.L. Bronts, Drents Statenlid voor de PVV, in de richting van de PvdA fractie. De heer Bronts was die bewuste ochtend met een brede grijns opgestaan nadat hij had vernomen dat Dagobert Duck de presidentsverkiezingen

lees verder »