1 mei 2015, om 22:30, Dorpshuis | Dorpshuis

1 mei viering

Programma 1 mei viering 2015 PvdA Drenthe

Vijftig tinten rood: naar een nieuwe toekomst voor de sociaal democratie

Locatie: Dorpshuis “de Weidehoek”, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster
Gespeksleider: Ard van der Tuuk

Tijd

Activiteit

19.30 – 20.00.

20.00 – 20.45

Debat Jacob Bruintjes versus Stan van Eck

Stellingen:

  • Drenthe loopt bij Provinciale verkiezingen in de pas met landelijke electorale trends. Slechts één Statenzetel wordt lokaal bepaald.

  • Het inzetten van het overgrote deel van het verkiezingsbudget tijdens de laatste vier weken is geldverspilling.

  • In plaats hiervan moet het bestuur de middelen en energie inzetten op breed gedragen permanente campagne vanuit sociaaldemocratische thema’s in combinatie met vernieuwende campagnevormen.

20.45 – 21.15

Pauze

21.15 – 22.00

Debat René Cuperus versus Agnes Wolbert

Stellingen:

  • de PvdA moet zich voor de verkiezingen verbinden aan een links coalitieakkoord.

  • Het linkse coalitieakkoord moet een opmaat zijn tot een brede linkse fusie partij, waarbij politiek bedreven wordt op de flanken

  • De huidige versnippering van het politieke landschap noopt tot hervormingen van ons democratisch systeem (rol eerste kamer, G1000, bestuur door loting)

22.00 – 23:00

Uitloop, derde helft, nabeschouwingen, hapje, drankje.

De koffie, thee en hapjes zijn gratis, overige consumpties voor eigen rekening.

Zou je je hieronder even willen aanmelden, dan weten we ongeveer hoeveel mensen
er komen.