Algemene commissievergadering

15 mei 2019, tot 18:00

Met onder meer op de agenda: Jaarrekening 2018, RUD Drenthe, Regiodeal Zuid en oost Drenthe, Regiodeal Natuurinclusieve landbouw.