24 februari 2016, om 17:00, Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen | Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen

Vergadering statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Statenzaal