11 januari 2017, om 17:00

Commissie Omgevingsbeleid

De Statencommissie Omgevingsbeleid vergadert. Onder meer over de uitvoering van de motie ‘Behoud weide- en akkervogels in Drenthe’.

 

Statenzaal