24 mei 2017, om 13:13

Extra vergadering Statencommissie FCBE

De Statencommissie Financiën, Cultuur en Economie vergadert over de Voorjaarsnota 2017.