18 september 2018, van 19:30 tot 22:00

Extra vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid

Het Drents parlement beslist op 3 oktober over de Omgevingsvisie: een belangrijk plan voor Drenthe. Zo staan er in de visie de uitgangspunten van de provincie over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Drentse natuur, de recreatie en het toerisme in onze provincie, over mobiliteit en leefbaarheid.

Bekijk de Omgevingsvisie op www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie. Wilt u inspreken op de Omgevingsvisie? Dat kan op dinsdagavond 18 september vanaf 19.30 uur.

Aanmelden graag uiterlijk vrijdag 14 september bij de Statengriffie: 0592-365519 / statengriffie@drentsparlement.nl.