12 april 2014, Meursinge, Westerbork | Meursinge, Westerbork

Gewestelijke vergadering

Op de agenda onder andere;

– Terugblik gemeenteraadsverkiezingen

– Voorbereiding Verkiezing Provinciale Staten  in 2015

– Jaarverslag en financieel verslag 2013