25 april 2015, om 12:30, Meursinge, Westerbork | Meursinge, Westerbork

Gewestelijke vergadering

 • Opening/vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen verslag gewestvergadering van 11 december 2014
 • Jaarverslag bestuur 2014
 • Jaarrekening en verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie 
 • Financieel verslag campagne
 • Afscheid voormalig Statenleden en gedeputeerde
 • Welkom nieuwe Statenleden en leden waterschap Reest en Wieden
 • Toespraak Ard
 • Aanvulling gewestelijk bestuur

 

Pauze 

 • Uitkomsten collegeonderhandelingen
 • Afscheid Harm en Eric
 • Toespraak Harm