11 december 2014, om 23:00, Meursinge, Westerbork | Meursinge, Westerbork

Gewestelijke vergadering

Vergadering voor de leden van de PvdA in Drenthe. Op deze vergadering worden zowel voor de Statenverkiezingen in 2015 als voor het waterschap Reest en Wieden de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. De agenda vindt u hier, de overig stukken zijn op te vragen bij het bestuur, Ida Gerda Emmens, igemmens@kpnmail.nl.

Agenda gewest 11 december 2014