27 september 2014, om 18:00, Voormalig Oude Ambachtsschool, Burgemeester Wuiteweg 55, Drachten | Voormalig Oude Ambachtsschool, Burgemeester Wuiteweg 55, Drachten

Meld u aan voor de grote “Europa in het Rode Noorden”-conferentie!

Met oa: Paul Tang, Agnes Jongerius, Kati Piri, Max van den Berg, Hans Konst, Ard van der Tuuk, William Moorlag, Frank van Hout, Wim Moes, Ina von Pickartz, Rudy Rabbinge, Elmar Smid, Paulien Kooistra, Meindert Schollema, Nieske Ketelaar, Carine Bloemhoff, Peter Zwiers, Andries Ekhart, Bouke Arends, Betty van der Ven, Henk Nijboer, Lutz Jacobi, Tjeerd van Dekken, Jacques Monasch en Michiel Emmelkamp.

Noordelijk maatschappelijk middenveld en PvdA-politici in gesprek met drie nieuwe Europarlementariërs

Graag nodigen we u uit voor de “Rode Noorden ontmoet Europa”-conferentie op zaterdag 27 september, met onder andere Max van den Berg, Paul Tang, Agnes Jongerius, en meer dan twintig sprekers uit Noordelijk onderwijs, bedrijfsleven en vakbonden en PvdA-Kamerleden en –politici!

Op de conferentie, in de inmiddels welbekende “Rode Noorden”-serie, gaan de drie nieuwgekozen PvdA-Europarlementariers in gesprek over de sociale en economische situatie in het Noorden. In twee rondes van drie deelsessies houden sprekers uit Fryslan, Groningen en Drenthe “Pitches” over onder meer de Noordelijke werkgelegenheid, grensoverschrijdende samenwerking, de aanpak van jeugdwerkloosheid, energiebeleid, de aanpak van schijnconstructies en uitbuiting en andere Noordelijk-Europese vraagstukken. De Europarlementariers reageren daar vervolgens op en kijken wat ze in het Europarlement kunnen betekenen. Het volledige programma vindt u hier.

Sprekers zijn onder meer de PvdA-Europarlementariers Paul TangAgnes Jongerius en Kati Piri, Commissaris der Koning van Groningen Max van den Berg, Alfa College-voorzitter Wim Moes, FNV-bestuurder Ina von Pickartz, lid van de SER Noord-Nederland Rudy Rabbinge, ROC Friesland-bestuurder Frank van Hout, Coordinator van de actie tegen Jeugdwerkloosheid Elmar Smid, Energy Valley-vertegenwoordiger Paulien Kooistra, Groninger gedeputeerde William Moorlag, Drents gedeputeerde Ard van der Tuuk, Frysk gedeputeerde Hans Konst, burgemeester van Pekela Meindert Schollema, wethouder van Smallingerland Nieske Ketelaar, Groninger PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff, Drents Statenlid Peter Zwiers, wethouder van Emmen Bouke Arends, wethouder van Leeuwarden Andries Ekhart Heerenveens raadslid Betty van der Ven, en de Noordelijke PvdA-Kamerleden Henk NijboerLutz Jacobi, Tjeerd van Dekken en Jacques Monasch. Dagvoorzitter is voormalig Noordelijk EP-kandidaat Michiel Emmelkamp, die weliswaar niet werd gekozen in het Europees Parlement maar de conferentie organiseert om toch iets terug te doen voor de 13.500 stemmen die op hem werden uitgebracht.

Er is ruime gelegenheid voor inbreng uit het publiek. En vanzelfsprekend is er tussendoor en na afloop ook een hapje en een drankje.

Het wordt dus, in lijn met de inmiddels welbekende “Rode Noorden”-serie, een zeer inhoudelijke maar ook zeer gezellige middag.

Eenieder, PvdA-lid of niet, is welkom. Wel is aanmelding verplicht via rodenoordenineuropa@gmail.com, zodat we een beeld hebben van de opkomst!