Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid

19 juni, van 09:00 tot 13:00

De Commissie Omgevingsbeleid komt bijeen. Locatie: provinciehuis Assen. Live te volgen op drentsparlement.nl.

Met onder meer op de agenda de ontwerp-begroting van het OV-Bureau Groningen Drenthe.