8 juni 2016, om 18:00 | Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen

Vergadering Provinciale Staten

Statenzaal