Vergadering Provinciale Staten

3 juli, van 13:00 tot 17:00

De laatste vergadering van Provinciale Staten voor de zomerperiode. De vergadering is live te volgen via www.drentsparlement.nl.

Met onder meer de behandeling van de Voorjaarsnota 2019.