Voorjaarsvergadering gewest Drenthe

25 mei 2019, van 10:00 tot 12:00, Meursinge Westerbork | Meursinge Westerbork

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de Ledenvergadering van PvdA Drenthe, op zaterdag 25 mei vanaf 10.00 uur bij Zalencentrum Meursinge aan de Hoofdstraat 48 in Westerbork. Op de agenda in ieder geval:

– jaarverslagen 2018
– stand van zaken collegevorming Provinciale Staten.
Met vriendelijke groet, namens het gewestelijk bestuur,
Jacob Bruintjes, voorzitter