Archief Nieuwsbrief Post PS

In december 2015 zijn we begonnen met het publiceren van een digitale nieuwsbrief: de Post PS. Waarbij PS staat voor Provinciale Staten: het Drents Parlement. Binnen en buiten het Drents Parlement is de Statenfractie van PvdA Drenthe volop actief en daarvan wordt in de Post PS (beknopt) verslag gedaan. De nieuwsbrief wordt aan alle leden van de PvdA Drenthe verzonden, alsmede aan de pers en andere belangstellenden. Op de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Op deze pagina een overzicht van de recent verschenen nieuwsbrieven en de belangrijkste onderwerpen (klik op de datum voor de link naar de nieuwsbrief):

 

Mei 2020:

– Drenthe in Corona-tijd: steun van de provincie gevraagd met Corona-pakketten

– cultuur in Corona-nood: de provincie springt bij

– de IT Hub in Hoogeveen: aandacht voor digitale geletterdheid

– de energietransitie in Drenthe: kunnen ook mensen met minder inkomen profiteren?

– discussie stikstof: PvdA vraagt aandacht voor belang Drentse natuur

– de jaarrekening 2019: het laatste normale jaar?

– zonnepanelen en de particulier: het net kan het niet aan

– een column van Rudolf Bosch: heropening scholen vraagt herwaardering onderwijs

 

April 2020:

– Ralph du Long over het nieuwe vergaderen

– Bestuurder aan huis: de ervaringen van Cees Bijl

– Lintjesregen in Drenthe: ook PvdA’ers zijn onderscheiden

– Corona in Drenthe: in gesprek met Jacob Bruintjes

– De handel in stikstofruimte: de antwoorden op onze vragen

 

Februari 2020:

– Mijnbouwschade wederom op de agenda: PvdA ontevreden over schadeprotocol

– De terugblik van Cees Bijl op een bijzonder jaar

– Nieuwjaarsreceptie: bijzondere locatie, sfeervolle middag

– Terugblik op 2019: in gesprek met Hendrikus Loof

– Ondertiteling programma’s RTV Drenthe: PvdA pleit voor toegankelijkheid

– PvdA ziet kansen voor stikstofvrij aanbesteden

 

Januari 2020:

Het Jaaroverzicht van 2019.

 

December 2019:

– Songfestival 2020: mooie kans om Drenthe te promoten

– Unanieme steun voor PET-flessenmotie

– Schaf de Verhuurdersheffing af!

– Motie FvD over statushouders: PvdA stemt niet in

– PvdA Drenthe ontstemd over vertrek Kamer van Koophandel

– Drents Museum koopt Van Gogh aan, PvdA-fractie verheugd

– Stikstof in Drenthe: hoe kan de uitstoot omlaag

– Gewasbescherming in de lelieteelt: de mening van de PvdA

 

Juli 2019:

– Oproep: haal Universiteit van het Noorden naar Drenthe

– PvdA spreekt steun uit voor Voorjaarsnota en hamert op sociaal beleid

– Netcapaciteit: provincie ziet kansen voor maatschappelijke initiatieven

– Fractie zet lijnen uit voor komende periode

– Een column van Peter Zwiers: rekeningrijden funest voor platteland

– Openbaar en publiek vervoer: PvdA pleit voor eenvoud en toegankelijkheid

– Omwonenden Attero verdienen meer duidelijkheid

 

Juni 2019:

– Cees Bijl blikt terug op de verkiezingen

– Steun voor het coalitieakkoord

– College GS geïnstalleerd evenals Statenleden en Commissieleden

– Interview met Roelie Goettsch en Maaike Bakker

 

Maart 2019:

Opnieuw een Post PS-special: de verkiezingsuitgave! Aandacht voor de programma’s en kandidaten maar ook voor de ‘bestuursverantwoording’ die de PvdA-Statenfractie heeft opgesteld en waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode (2015-2019). Wat heeft de PvdA voor Drenthe en de Drenten bereikt?