9 februari 2014

19 maart verkiezingen: maak je gemeente sterk en sociaal!

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maak met jouw stem je gemeente sterk en sociaal. Kies de PvdA in de Raad. Wilt je meer weten? Klik dan op de link van uw gemeente en surf naar de plaatselijke PvdA site.

Assen

Samen werkt beter: We willen dat iedereen actief mee kan doen aan de Asser samenleving. We willen werken aan een leefbare toekomst in een duurzaam en milieuvriendelijk Assen. We willen een stad die rijk is aan verschillende culturele achtergronden. De PvdA heeft 8 raadsleden in de raad en 2 wethouders in het college.

Noordenveld

De PvdA Noordenveld staat voor een solidaire, duurzame, veilige en leefbare samenleving, waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft, waarin mensen samen leven en zich inzetten voor die samenleving, betrokken zijn bij hun leefomgeving, en waarin de gemeente verbindt, ondersteunt, en snel en pragmatisch handelt.

Tynaarlo 

Het nieuwe team van de PvdA Tynaarlo presenteert zich. Voor een sterk en sociaal Tynaarlo. Surf naar de site en lees over de speerpunten van de PvdA op het gebied van zorg, leefbaarheid en financiën. Iedereen doet mee!

Westerveld 

PvdA Westerveld streeft naar werk voor iedereen die kan werken. En naar een doelmatig sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft. Goede zorg en ondersteuning, passend en betaalbaar is onontbeerlijk voor elke inwoner die niet zonder kan. De PvdA zet zich verder in voor het behoud van de dorpshuizen en voor zeggenschap van de inwoners over hun dorp. Kortom: PvdA voor een sterk en sociaal Westerveld!

Midden-Drenthe

De PvdA wil er voor zorgen dat Midden-Drenthe een gemeente is waarin men goed kan wonen, werken en recreëren. Dat doen we in samenspraak met onze inwoners.

Aa en Hunze

De Partij van de Arbeid in Aa en Hunze maakt zich sterk voor een samenleving waar de mens in zijn woon -, werk- en leefomgeving centraal staat. Sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de begrippen, waar wij voor gaan en voor staan.

Borger-Odoorn

De Partij van De Arbeid in Borger-Odoorn heeft een verkiezingsprogramma waarin thema’s als solidariteit, krimp, financiën en de menselijke maat centraal staan. De PvdA Borger-Odoorn vindt windmolens niet passen in het landschap en is hier tegen.

Meppel 

Werk voor iedereen die kan werken. Een goed sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft. Het rechtvaardig verdelen van de pijn van de crisis. Daar komen wij in deze moeilijke tijd voor op. En wij blijven ons inzetten voor grotere zeggenschap van de inwoners over de inrichting van hun stad en dorp. Welkom op de website van de PvdA Meppel.

De Wolden 

Hier staat de PvdA De Wolden voor:

  • Werk – Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van de werkgelegenheid.
  • Welzijn – Wij willen een goed en sociaal verantwoord beleid en een hoog voorzieningenniveau.
  • Wonen – Wij vinden ruimte, veiligheid, een hoog voorzieningenniveau en het stimuleren van groen bouwen belangrijk

Hoogeveen

Op de website van de PvdA Hoogeveen vind je onze standpunten en activiteiten, onze bijdragen in de gemeenteraad en alle andere dingen die we doen. Wilt je iets aan ons kwijt? Neem contact op met één van onze fractieleden, of bel met onze Ombudstelefoon.

Coevorden 

Welkom op de site van de PvdA Coevorden. Onze partij is met 6 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Coevorden. Wij maken ons sterk voor een sociale gemeente! Onze kernwaarden zijn solidariteit, betrokkenheid, geloofwaardigheid, onafhankelijkheid, verantwoording, respect, dienstbaarheid en soberheid.

Emmen

De PvdA Emmen zet in op werk, goed wonen en aangenaam leven; sociaal en rechtvaardig. Kansen voor iedereen! Dat heeft de PvdA de afgelopen vier jaar gedaan en dat willen we ook de komende vier jaar doen.

Hier staan wij voor

  • Kiezen voor werk
  • Kiezen voor uw eigen buurt
  • Kiezen voor goed onderwijs