300 sportverenigingen en dorpshuizen bezorgd over afschaffen salderingsregeling

Door Peter Zwiers op 23 november 2018

Twee Drentse dorpshuizen waren vrijdagochtend 2 november het toneel voor een indringende oproep van sportclubs en dorpshuizen aan minister Wiebes (EZK). Het kabinet is van plan de ‘salderingregeling’ te schrappen voor eigenaren van zonnepanelen. Dit treft de clubs en de dorpshuizen zwaar in de portemonnee en zet hun exploitatie (en daarmee de leefbaarheid in veel dorpen) onder druk. Op initiatief van PvdA Drenthe, SportDrenthe, Drente Sport Duurzaam en BOKD zijn inmiddels 300 handtekeningen verzameld van bezorgde organisaties, uit heel Nederland (en hun aantal neemt nog steeds toe!). PvdA Tweede Kamerlid Wiliam Moorlag nam de handtekeningen in ontvangst en neemt ze mee naar Den Haag.

In dorpshuis Het Markehuis in Grolloo gingen Peter Zwiers (Statenlid PvdA Drenthe), Paul van Dijk (SportDrenthe) en Paul van Schie (BOKD) in op de dreigende negatieve effecten van het afschaffen van de salderingsregeling. ‘Verenigingen en dorpshuizen worden in hun voortbestaan bedreigd’, aldus Zwiers. ‘De minister moet inzien dat hij iets moet doen om dit maatschappelijke probleem te voorkomen. Zonnepanelen hebben niet alleen een duurzaam maar ook een maatschappelijk rendement. Ze zorgen ervoor dat mensen betaalbaar kunnen sporten en elkaar in dorpshuizen kunnen ontmoeten. Van groot belang dus voor de leefbaarheid. Het kan niet zo zijn dat zij de afgelopen jaren volop hebben geïnvesteerd in duurzame energie en daar nu voor worden afgestraft.’ Paul van Dijk (Sport Drenthe) wees erop dat sportclubs vaak 15 tot 20 procent van hun exploitatie kwijt zijn aan energie. ‘Het afschaffen van de salderingsregeling werpt hen weer terug: ze moeten in de avonduren en in de winter straks dure energie inkopen, terwijl ze hun eigen opgewekte energie – overdag en in de zomer – niet kunnen gebruiken.’ Paul van Schie ziet een vergelijkbare situatie bij veel dorpshuizen: ‘Dat zijn vaak oude gebouwen met hoge energielasten. Al eerder dreigde de salderingsregeling te sneuvelen en toen stopten veel dorpshuizen direct met het plaatsen van panelen. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren.’

William Moorlag nam bij dorpshuis ’t Trefpunt in Holthe de handtekeningen in ontvanst. Hij gaf aan dat de PvdA de kwestie aanhangig wil maken in de Tweede Kamer: ‘We moeten stabiliteit bieden in de energietransitie. Particulieren en organisaties die geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen hebben recht op behoud van toekomstperspectiefbehoud. Door dit soort maatregelen treden er waterbedeffecten op – het Rijk is minder geld kwijt maar elders ontstaan de problemen – en dat moeten we voorkomen.’

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers