Door op 15 februari 2013

Jetta Klijnsma: “Meer macht aan de zorgconsumenten”

Er gaat nog steeds heel veel geld in de zorg om. Duitsland zit op 30% van ons niveau en Frankrijk op 50%. De kwaliteit van de zorg is nog altijd heel behoorlijk, maar staat wel onder druk. We moeten echt ingrijpen,” waarschuwde staatssecretaris Jetta Klijnsma in een bijeenkomst over de Drentse zorg te Assen.. Ze sprak op een PvdA bijeenkomst over de toekomst van de Drentse zorg te Assen.

We moeten toe naar meer kwaliteit voor minder kosten, daar waren de zeventig aanwezigen uit de zorg en politiek in Drenthe het over eens. Er zijn sprekende voorbeelden te over van zorginstellingen die alle regels en protocollen hebben afgeschaft. Dit leidt tot grotere tevredenheid van bewoners en personeel en tot lagere kosten in de zorg. Het zijn deze voorbeelden die hun weg zullen vinden naar het Manifest zorg in Drenthe, dat de contouren schetst van het Drentse zorglandschap in de nabije toekomst. 

Tegenmacht 

Het is beter te voorkomen dan te genezen. “Zorgverzekeraars steken veel geld in dure behandelingen”, stelt Tweede Kamerlid Agnes Wolbert. “We moeten ze erop aanspreken dat ze gaan investeren in preventie, zo brengen we de zorgkosten werkelijk omlaag. Ze doen dat nog te weinig.” Er is een systeem opgetuigd dat aan te veel macht geeft aan verzekeraars. Zij kunnen via bureaucratische indicatiestellingen bepalen wie welke zorg krijgt. “We moeten toe naar een grotere democratische controle. We moeten hier een sterke macht van zorgconsumenten tegenover zetten”, aldus Klijnsma. 

De langdurige zorg zal overgaan naar de gemeenten. Daar moeten de gemeenteraden een democratische controle op uitoefenen. Het kan heel goed zijn dat zijn dat dit tot rechtsongelijkheid leidt. Zo kan het zijn dat in de ene gemeente de rollator wel vergoed wordt maar de andere niet. “Daar moeten we mee leven”, stelt Klijnsma beslist. “De gemeenten weten heel goed wat er lokaal speelt. De uitkomsten van die afweging kunnen van plaats tot plaats verschillen.” Het kabinet zal wèl voorschrijven dat de middelen voor de zorg niet in een grote gemeentelijke pot verdwijnen. Ze mogen niet als financieringsbron van andere uitgaven dienen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is op dit moment bezig hier een regeling voor te ontwerpen