21 oktober 2016

In Memoriam Ab Haak

In de vroege ochtend van 21 oktober 2016 is ons lid Ab Haak uit Emmer-Compascuum overleden. Ab is 73 jaar oud geworden.

Wij wisten dat Ab verwikkeld was in een gevecht met zijn ernstige ziekte die hij, zo blijkt, niet heeft kunnen winnen. Zoals altijd in die situaties kwam het bericht van zijn overlijden toch nog onverwacht en ook hard aan. Er is een eind aan zijn strijd gekomen. De eik is geveld.

Ab heeft voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Emmen veel betekend in zijn rol als “gewoon” lid maar ook namens de partij gedurende 15 jaar als Statenlid voor de provincie Drenthe en als Raadslid voor de gemeente Emmen. In Emmer-Compascuum was hij actief in het verenigingsleven.

Maar bovenal heeft hij, ook landelijk, naam gemaakt als vertegenwoordiger van de huurders van woningen. Eerst als belangenbehartiger voor een individuele huurder als vrijwilliger maar daarna, via de Huurdersfederatie, op professionele basis. In die rol heeft hij veel klaargespeeld in het overleg met de woningcorporatie ECW en daarna Wooncom. Hij wist waar hij het over had en zijn vasthoudende manier van onderhandelen, ter behartiging van de belangen van de huurders, werd op alle niveaus in de samenleving gewaardeerd. Hij heeft zeker bijgedragen aan de totstandkoming van regelgeving om de rol van de huurders te versterken.

Hij kende de beleidsmakers en bewindslieden en mede door zijn rol in het politieke veld, wist hij gemakkelijk toegang tot hen te krijgen. Heel belangrijk: zij kenden Ab ook.

Het gewest Drenthe van de Partij van de Arbeid wenst zijn vrouw en verdere familie sterkte om het verlies van Ab te dragen.