Door op 17 april 2016

Afscheidsbrief Ard van der Tuuk

Ard van der Tuuk schreef de onderstaande brief aan de leden. De brief werd op de gewestelijke vergadering van 16 april voorgelezen. 

Beste partijgenoten,

Vorige week donderdag werd door de overige leden van het College van Gedeputeerde Staten het vertrouwen in de samenwerking met mij opgezegd. Het is al gezegd: een verschil in stijl zou de onderlinge chemie en daarmee het functioneren van het college in de weg zitten.

In de gesprekken die ik daarop met de uit functie daartoe aangewezen betrokkenen in onze partij heb gevoerd ervoer ik onvoldoende steun voor mijn aanblijven. Ik heb daarop de eer aan mijzelf
gehouden en mijn ontslag aangeboden. Een onplezierige verrassing, een pijnlijke ervaring, zoals ik in mijn ontslagbrief al liet weten.

Tot mijn verrassing kwam er een golf van onbegrip en teleurstelling over mijn besluit – en tegelijk ook solidariteit met mijn bestuurlijke aanpak en politieke stijl – op gang. Dat in moeilijke uren mensen zo voor je opkomen zou ik vele anderen toewensen die in moeilijker omstandigheden verkeren. Het heeft mij goed gedaan en ik wil jullie daar uit de grond van mijn hart voor bedanken.
Maar, lieve partijgenoten, hoe begrijpelijk ook, die golf van onbegrip en teleurstelling moet gaan liggen. Ze is niet goed voor onze partij en ze is niet goed voor Drenthe.

Uit de vele gesprekken die ik in de afgelopen dagen heb gevoerd – met de fractie, het bestuur en vele leden – is mij eens temeer gebleken dat het leeuwendeel van de mensen in onze partij staat voor een politiek van waarde. Voor een politiek van resultaat. Voor een politiek waar we fouten met elkaar bespreken, daarvan leren, daar consequenties uit trekken en voorts weer verder gaan voor al dat moois waar wij ooit voor zijn opgericht.

Ik wil u vragen deze oproep in de ledenvergadering te laten doorklinken. Ik laat het terugblikken, lering en consequenties trekken aan u – onder leiding van het bestuur.
Ik heb de oprechte hoop en verwachting dat de direct betrokkenen, de partijleden en de vele toeschouwers in wijsheid en met respect voor elkaar zullen handelen.

Veel dank aan jullie allen voor het vertrouwen in mij, voor de goede en prettige jarenlange samenwerking. Ook wil ik jullie bedanken voor alle mooie en goede dingen die ik namens de PvdA
voor Drenthe heb mogen doen. Hoe weet ik nog niet, maar ik zal blijven strijden voor een betere samenleving voor ons allemaal.

Met een partijgenootschappelijke groet,

Ard van der Tuuk