10 januari 2015

actieplan huurwoningen energieneutraal!

De PvdA wil dat de provincie, samen met de corporaties in het kader van 2035 Drenthe energie neutraal, een aktieplan gaan uitwerken om alle huurwoningen energie neutraal te maken. Naast fors lagere woonlasten levert dit plan regionale werkgelegenheid op.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 16