Door op 21 juli 2016

Algemene Beschouwingen: 10 winstpunten voor Drenthe

Bij de Algemene Beschouwingen kijken we terug en vooral vooruit. Hoe staat onze provincie ervoor, waar hebben onze inwoners behoefte aan, waar zijn accenten in het beleid nodig? Onze fractie zette in op deze punten en wist ze – samen met andere partijen – op de agenda te krijgen. Een mooie uitkomst, om na de zomer op verder te bouwen. Voor een sterk en sociaal Drenthe.

1 Toegankelijke provincie

In de Tweede en Eerste Kamer is het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking vastgesteld. Gemeenten pakken het thema ‘toegankelijkheid’ op, de provincie Drenthe blijft niet achter en investeert mee. Onze fractie diende hier een motie voor in.

2 Steun voor sociale ondernemers

Sociale ondernemingen koppelen economische doelen aan maatschappelijke meerwaarde. Dat is een ontwikkeling die steun verdient; het college gaat verkennen hoe sociaal ondernemerschap in Drenthe kan worden gestimuleerd. Met ChristenUnie dienden we hier een motie voor in.

3 Middelen voor bibliotheken beter verdeeld

De provinciale middelen voor de bibliotheken zijn opnieuw verdeeld, maar kleinere gemeenten werden hiervan de dupe. Samen met CDA dienden we een motie in die dit herstelt.

4 Bestrijding van armoede

Op initiatief van de SP gaat de provincie onderzoeken hoe gemeenten bij hun armoedebeleid geholpen kunnen worden. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen in Drenthe die in armoede opgroeien.

5 Aanpak van Drentse binnensteden

In de binnensteden wordt minder gewinkeld. Gevolg: leegstand en dreigende verpaupering. Onze fractie nam het initiatief voor een provinciaal ‘binnenstadsfonds’, dat gemeenten helpt bij de aanpak. Ook brengt de provincie Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel bij elkaar voor overleg en afstemming.

6 Goed wonen voor iedereen

Gemeenten zijn volop bezig met hun woonvisies. Wij vroegen het college om hierover met ze in gesprek te gaan, vooral omdat de sociale woningbouw onder druk staat.

7 Investeringen in culturele instellingen

Drenthe telt een aantal culturele instellingen die veel bezoekers trekken. Zij krijgen extra geld om hun ‘infrastructuur’ te verbeteren.

8 Landschap en economie

Na de zomer beleggen we een werkconferentie over economie en landschap, waarvoor ook extern deskundigen worden uitgenodigd.

9 Weide- en akkervogels

De weide- en akkervogels staan onder druk in Drenthe. Met VVD en GroenLinks belegden we een conferentie, die na de zomer een vervolg krijgt in een plan van aanpak.

10 Onderzoek mobiliteitsknelpunten

Met de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen in het verschiet wordt Drenthe mogelijk minder goed bereikbaar. Het college gaat de knelpunten in kaart brengen, met bijzondere aandacht voor de N34.

 

Lees hier de complete tekst van de Algemene Beschouwingen die onze fractievoorzitter Roelie Goettsch uitsprak in het Drents Parlement: Algemene Beschouwingen PvdA 13 juli 2016.