Door op 11 november 2015

Algemene beschouwingen: de Drentse maat leidend

Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting 2016 heeft fractievoorzitter Roelie Goettsch namens de PvdA-statenfractie sterk ingezet op het aanpakken van de uitdagingen die op de Drentse samenleving afkomen via de ‘Drentse maat’: kleinschalig en vanuit de veerkracht die de Drenten tentoon hebben gespreid tijdens de afgelopen economische crisis.

Nog altijd zijn er Drenten die de gevolgen van de crisis dagelijks voelen; die zorgen wegnemen staat hoog op het programma van de PvdA. Iedereen moet in het prille economische herstel in ons land kunnen meedelen. Daarvoor moet eerst en vooral de werkloosheid naar beneden, maar moeten ook de blijvende toegankelijkheid van voorzieningen en meer passende huisvesting via de sociale woningbouw.

Aandacht voor vragen en zorgen van de burger
De PvdA wil aandacht blijven hebben voor de vragen en zorgen van de Drentse burger, maar daarnaast ook ruimte wil bieden voor de opvang van vluchtelingen in Drenthe: kleinschalig waar wenselijk, grootschaliger daar waar het kan.

De PvdA wil de aankomende periode volop meedenken met het college van Gedeputeerde Staten om met goede plannen te komen die uit de toegenomen financiƫle ruimte in de begroting kunnen vloeien. Meer kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt, een rol voor de provincie als aanjager en verbinder ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet, een bereikbaar Drenthe en aandacht voor de betaalbaarheid van het OV, ook voor minderjarige MBO-studenten.

 

Meer weten? Lees hier de volledige bijdrage van Roelie Goettsch.