Door Hendrikus Loof op 17 september 2017

Alternatieve locatie voor transferium De Punt?

De Drentse Statenfractie van de PvdA wil weten van het College van Gedeputeerde Staten of het transferium bij De Punt mogelijk op een alternatieve plek kan worden gerealiseerd. Onlangs werd bekend dat de scheepswerf van Beuving op de markt komt, gelegen ten westen van de A28 en pal tegen een bestaand OV-knooppunt aan. De PvdA wil onderzocht hebben wat de kansen van deze locatie zijn.

Het beoogde transferium bij De Punt blijft de gemoederen bezighouden, constateert PvdA Drenthe.
Afgelopen week is de discussie over het te wijzigen bestemmingsplan door de gemeenteraad van Tynaarlo verdaagd. En eveneens deze week is een nieuwe situatie ontstaan die de voortgaande discussie in een nieuw daglicht plaatst.
De PvdA heeft vernomen dat de locatie van de scheepswerf van Beuving te koop komt. Deze is qua bestemming geschikt voor verkeer en bedrijf. De PvdA lijkt het alleszins de moeite waard om te onderzoeken of deze locatie een alternatief kan zijn voor het knooppunt met parkeerplaatsen dat nu is voorzien voor de plek ter hoogte van De Punt (maar dan aan de oostzijde van de A28) en dat een grootschalige investering van 12 miljoen euro vergt.

De PvdA-Statenfractie stelt hierover de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de scheepswerf van Beuving te koop is gekomen?
  2. Bent u bereid te onderzoeken of deze locatie een alternatief kan zijn voor de beoogde locatie van een transferium?
  3. Indien kansrijk, bent u bereid om de oorspronkelijke plannen voor het transferium in heroverweging te nemen?
  4. Zo ja, wanneer denkt u Provinciale Staten daarover te kunnen informeren?
  5. Zo nee, waarom niet?

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof