Door op 14 februari 2016

Ard van der Tuuk benoemd tot penningmeester landelijke PvdA

Tijdens het partijcongres van 13 februari j.l. is PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk onder groot applaus benoemd tot penningmeester van de PvdA. Hij volgt Bouke Arends, wethouder in Emmen, op in het partijbestuur. Daarmee blijft Noord-Nederland goed vertegenwoordigd in het partijbestuur.

Wij feliciteren Ard van harte met zijn benoeming en wensen hem veel succes toe bij het uitoefenen van zijn nieuwe functie!