Door op 17 juli 2014

Ard van der Tuuk lijsttrekker PvdA Drenthe

De PvdA Drenthe heeft haar leden uitgenodigd zich te melden voor het lijsttrekkerschap voor de Statenverkiezingen in maart 2015. Op dinsdag 15 juli  12 uur sloot de termijn. Ard van der Tuuk is de enige kandidaat  die zich heeft aangemeld voor deze positie.

“Het gewestelijk bestuur van de PvdA  is, mede vanwege zijn grote staat van dienst, bijzonder blij met deze kandidaat en draagt hem dan ook voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. Het bestuur is trots dat Ard bereid is de komende jaren deze zware taak voor  de PvdA Drenthe te vervullen”, aldus gewestelijk PvdA voorzitter Harm Brouwer.

Ard heeft ruime ondersteuning vanuit alle locale PvdA afdelingen in Drenthe. Op dit moment is de 45-jarige Van der Tuuk gedeputeerde voor de PvdA in de provincie Drenthe. Hij vervult deze functie nu ruim drie jaar en heeft onder andere financiën, economie en jeugdzorg in zijn portefeuille.

Van der Tuuk geeft bij zijn kandidatuur aan dat hij trots is op wat de PvdA heeft betekend voor Drenthe: “Het is een prachtige provincie om in te wonen en te werken. Drenthe heeft een samenleving die is gebouwd op naoberschap, vertrouwen en solidariteit. Waardes die de kern vormen van het gedachtegoed van de PvdA. In verbinding met andere partijen in de politiek en de maatschappij hebben we de afgelopen jaren invulling gegeven aan het provinciaal beleid. We streven daarbij steeds weer naar een brede Drentse aanpak.”

Op de ledenvergadering in december zal de verdere kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de PvdA in Drenthe worden vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 22 september 2014 kandidaat stellen.