Door op 8 april 2016

Ard van der Tuuk stopt als gedeputeerde

Onze gedeputeerde Ard van der Tuuk legt zijn functie als gedeputeerde per direct neer. Zijn vertrek wordt door de PvdA-statenfractie zeer betreurd, alhoewel de fractie zijn keuze respecteert. De PvdA én Drenthe verliezen in hem een goede en bevlogen gedeputeerde met veel kwaliteiten, die veel voor Drenthe heeft betekend.

Aanleiding voor zijn plotselinge vertrek vormen de al langer doorsmeulende fricties binnen het huidige college van Gedeputeerde Staten, die vooral te maken hebben met de bestuursstijlen en persoonlijkheden van de betrokken bestuurders. Deze onverenigbaarheid van karakters maakte dat het politieke proces steeds stroever ging lopen. Na verschillende gesprekken binnen het college heeft Ard hieruit zelf de conclusie getrokken om op te stappen. Het toont moed en lef dat Ard bij zijn keuze om op te stappen het algemeen belang voor zijn persoonlijke belang heeft gesteld.

Politiek-inhoudelijk waren er geen problemen binnen de coalitie. De PvdA wil, net als de overige coalitiepartijen, door met het nu voorliggende coalitieprogramma, waarin het veel van haar eigen punten terugvindt. Van het verlaten van de coalitie is voor de PvdA dan ook geen sprake. De fractie heeft de ontstane situatie vanavond tijdens een extra fractievergadering uitgebreid besproken. De aankomende tijd zal de fractie zich beraden op het vinden van een goede opvolger voor Ard.

Op de sociale media wordt ondertussen met ongeloof gereageerd op het vertrek van Ard. Er is veel lof voor wat hij heeft bereikt voor Drenthe, zijn betrokkenheid, integriteit en manier van besturen.

Lees hier de reacties op Twitter.