Door op 24 augustus 2014

Ard van der Tuuk: “We gaan samen voor Drenthe!”

Toespraak aanvaarding lijsttrekkerschap  op  de Gewestelijke Vergadering 23 augustus

Voor u staat een gewone jongen uit Oude Pekela Mijn opa was strokartonarbeider, mijn vader lasser. Een gewone jongen die bijzonder blij is dat hij als beoogd lijsttrekker de Partij van de Arbeid in Drenthe mag leiden. Een voorrecht, een uitdaging en een kans. 

En wat zegt die gewone jongen dan in zichzelf…. hoe ga je dat dan doen Ard? Nou, gewoon aanpakken!

Trots, maar niet klaar

Beste mensen, we wonen in de mooiste provincie van Nederland en daar mogen we best trots op zijn. Wij zijn ook een partij met een geschiedenis om trots op te zijn. De gebalde vuist met roos was ons symbool voor de strijd voor een betere wereld.Samen eerlijk delen, spreiding van kennis, macht en inkomen. Achturige werkdag, algemeen kiesrecht, ziektewet, ww, pensioen, scholing voor iedereen, gezondheidszorg wij hebben het afgedwongen en geregeld als partij. Maar wij zijn ook een partij met een toekomst om trots op te zijn. Wij hebben antwoorden voor de toekomst.

Maar daarmee zijn we er niet. Ook in Drenthe is naast al dat moois werk aan de winkel. Op het gebied van de economie, de werkgelegenheid, nieuwe ontwikkelingen of het gebrek daaraan.De woningmarkt, het welzijn van onze bevolking, het opleidingsniveau, de energievoorziening, duurzaamheid, de vergrijzing en de natuurontwikkeling. We zijn nog lang niet klaar.Wij zijn een partij die heeft gevochten voor een eerlijk plek van de arbeider in de economie. Die arbeider is inmiddels ook een hele brede middenklasse in dit land, maar wij vechten nog steeds voor zijnen haar rechten. We weten dat we hard zullen moeten werken, iedereen, maar we vechten er ook voor dat iedereen mee kan en mag doen en dat we samen en in vertrouwen de toekomst van onze samenleving maken.

Spagaat is kracht

Dan hoor je velen over de spagaat van onze partij. Wij komen op voor de zwakkeren, maar ook van de sterke middengroep in onze samenleving. Het maakt onze partij juist bijzonder, het is onze kracht. Om op te kunnen komen voor de zwakkeren moet je een sterke basis hebben in de samenleving die dat draagt. Die basis maakt onze partij bij de middengroepen. Ik heb de PvdA altijd gezien als een DE partij die garant staat voor de eerlijke afwegingen van ieders belangen. Wij staan voor het collectief en behartigen geen deelbelangen. Dat onderscheidt ons nog steeds en maakt ons krachtig voor de toekomst.

Rode familie

We moeten als partij dan wel nog meer de Rode Familie vormen Samenwerken met elkaar in alle geledingen van de samenleving en in het bestuur. De samenwerking lokaal, provinciaal en landelijk kan en moet beter. Ik wil daar een duidelijke rol in spelen. Onze wethouders zijn in Drenthe degenen die met de poten in de modder staan. Zij weten bestuurlijk heel goed wat er leeft onder de bevolking. De problemen die zij moeten oplossen pakken we samen aan.. Dat doen we met raadsleden, statenleden, Tweede kamer en Eerste Kamerleden. De Rode Familie aan het werk. En laten we daarbij vooral ook gezelligheid en humor meebrengen. Dat hebben we zo nodig bij onze idealen. Wij moeten vooral ook een club zijn waar anderen bij willen horen. Lachen maakt aantrekkelijk.

Mensen

Wij zijn een partij voor de basis, dichtbij de mensen. En daar hoor je kritiek. Ik merkte het bij de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Toen ik langs de deuren ging in bijvoorbeeld Emmen was men niet zozeer anti-PvdA, men was anti-politiek. Er gaan dingen niet goed, er is onzekerheid, wantrouwen. Dat rekent men juist ons aan. Mensen hebben zorg om de toekomst van hun kinderen: hoe zal het gaan met de school in het dorp, met de sportvereniging, de studiekosten, de kinderbijslag. Mensen hebben zorg over hun eigen toekomst: blijft de baan of is er kans op een baan, hoe gaat het bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan ik verhuizen als het moet voor werk. Mensen hebben zorg om de verzorging van hun ouders, goede zorg bij ziekte om veiligheid op straat en in de wereld.

Door deze zorgen herkent met zich niet meer in onze partij. Wij waren toch die club die je kon vertrouwen, die zorgde voor de toekomst. En dat doen we ook nog steeds. Wij staan als PvdA voor solidariteit, een goed vangnet voor iedereen. Wij zijn niet voor het koesteren van zieligheid, maar wij begrijpen dat een samenleving het beste uit zichzelf haalt als iedereen kansen krijgt, kansen kan pakken en weet dat hij gesteund wordt als het niet lukt. Dat geeft vertrouwen en kracht om met elkaar het beste de doen.

Dat uitgangspunt van onze partij geven we soms weg bij kabinetsformaties in kwartetspelen op verschillende beleidsonderdelen. Dat moeten we nooit, maar ook nooit weer doen. Er zullen dingen moeten veranderen bij tegenwind dat snapt iedereen, maar onze basishouding van solidariteit, vertrouwen en zekerheid moeten we overeind houden. Dat gevoel is verdwenen in ons land en daar hebben we veel last van met elkaar en daar heeft onze partij veel last van. Aan het werk dus om dat weer terug te brengen. Dus nooit meer en versoepeling ontslagrecht en verkorting WW uitkering tegelijk om maar een simpel voorbeeld te geven.

Kritisch op beleid

De PvdA durft kritisch naar haar beleid te kijken. Het is niet perfect, maar we hebben een geweldig land en een geweldige provincie en daar hebben wij een hele grote bijdrage aan geleverd. Ik ga de komende periode op pad met mensen om te zien hoe ons beleid werkt. Waar het niet goed gaat gaan we er wat aan doen. Met elkaar.

Ik wil met de pas afgestudeerde jongere meegaan bij het vinden van een baan, om haar talent te behouden voor onze regio. Ik wil met een oudere op het platteland ervaren hoe het is met de bereikbaarheid van de zorg. Ik wil met de tuinder meedenken hoe we vervanging van de export op Rusland kunnen vinden. Ik wil kortom concreet van mensen horen waar het nog beter kan in onze fantastische provincie. En dat gaan we dan ook beter doen met elkaar.

Afspraak

Laat ik met u, leden van de Partij van de Arbeid, een afspraak te maken. En die afspraak maak ik ook gelijk met iedereen in Drenthe. We gaan aan het werk om de gewone dingen, voor gewone mensen te regelen. En daarbij doen we wat we kunnen. Minder praten en gewoon nog meer doen! Resultaat daar gaat het om.

Oproep

Ook nu is het belangrijk uw stem aan de PvdA te geven. Ik zeg het tegen u als partijlid, maar zeg het vervolgens tegen uw buren, kennissen, familie, collega’s. De PvdA is een partij om trots op te zijn, om wat bereikt is en om wat we nog kunnen bereiken.

We gaan samen voor Drenthe”