Begroting 2018: staan de wensen van de PvdA erin?

Door Hendrikus Loof op 17 november 2017

Het uitkomen van de Begroting is het moment om te kijken of de voorstellen die bij de Voorjaarsnota zijn ingediend, door het college van Gedeputeerde Staten zijn overgenomen. PvdA-Statenlid Hendrikus Loof boog zich namens de fractie over het document en was tevreden over hoe onder meer laaggeletterdheid in Drenthe extra aandacht krijgt.

12 procent van alle inwoners in Drenthe worstelt met lezen, schrijven en of/rekenen – een blijvend groot getal. In het voorjaar pleitte de PvdA met een motie voor meer aandacht voor dit onderwerp, door het instellen van een ‘lectoraat’. Daarmee zou vanuit een hogeschool onderzoek gedaan kunnen worden naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Hendrikus Loof: ‘Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe heeft ernaar gekeken en ziet dit op dit moment niet als meest gewenste oplossing. Met de suggestie van het college van GS om nader in kaart te brengen wat voor onderzoek en monitoring wenselijk is en daarbij hoogleraar De Greef te betrekken, kunnen wij op dit moment goed uit de voeten. Op 8 februari 2018 wordt in het provinciehuis de conferentie Taal en Gezondheid gehouden waaraan dhr. De Greef inmiddels zijn medewerking heeft toegezegd. Wij zien de uitnodiging met belangstelling tegemoet. Wel dringen wij er op aan dat het belangrijk is om effectieve strategieën om de doelgroep te bereiken, erbij te betrekken. Later kan dan een organisatievorm worden ingericht.’

Een ander onderwerp dat de PvdA eerder in 2017 aankaartte, was het niet goed aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. ‘Een programma om dit probleem aan te pakken is opgenomen in de begroting met tweemaal € 400.000. De verdere uitwerking komt nog naar ons toe en wordt ook besproken tijdens een noordelijke arbeidsmarktconferentie in januari volgend jaar. Wij zijn content met de aanpak tot nu toe.’

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof