Door Peter Zwiers op 26 juni 2017

Begroting OV-bureau: blijven hameren op toegankelijkheid

Openbaar vervoer kreeg onlangs veel aandacht in het Drents Parlement. Onder meer bij het agendapunt in de Commissie Omgevingsbeleid over de ontwerpbegroting voor het OV-bureau. Ons Statenlid Peter Zwiers benadrukte het belang van toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Tijdens de behandeling van de kadernota voor de begroting van het OV-bureau (eerder dit voorjaar) ging PvdA-Statenland Hendrikus Loof onder meer in op het belang van toegankelijkheid. Peter Zwiers over dit punt: ‘Het is goed om te lezen dat onder het kopje “klantgerichte werkwijze” in deze begroting toegankelijkheid nu expliciet wordt genoemd. Dat is winst. Het onderwerp blijft echter onze bijzondere aandacht houden. Helaas zit toegankelijkheid bijvoorbeeld nog niet in de vijf kernindicatoren die het OV-bureau hanteert en waarmee de kwaliteit van het openbaar vervoer wordt gemeten. Dat is wat de PvdA betreft zeer gewenst, zodat het onderwerp continu op de agenda blijft.’

Peter Zwiers verwees hierbij naar het College voor de Rechten van de Mens, dat op 30 mei liet weten dat de norm voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Nederland nog niet wordt gehaald. ‘Waar de norm 98% is, is de feitelijke realisatie landelijk 90%. Dat lijkt een mooie score, maar het betekent nog steeds dat een op de tien mensen problemen ervaart met het openbaar vervoer.’ Wat de PvdA betreft moet de doelstelling 100 procent toegankelijk zijn: ‘Iedereen reist mee! Daar moet aan worden gewerkt.’ Gedeputeerde Henk Brink kon deze conclusie onderschrijven.

De PvdA is verder blij met de aandacht voor duurzaamheid: ‘Het is goed om te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot. Wel is de PvdA waakzaam dat het beperken van het vervoer van lege stoelen niet wordt gebruikt om het OV-netwerk verder uit te hollen.’ Tenslotte nog een opmerking over de financiële situatie: ‘Prettig dat het financieel beter gaat dan verwacht, mede door het gratis openbaar vervoer voor jonge MBO-ers die daar dankzij de PvdA gebruik van kunnen maken.’

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers