Door op 15 januari 2017

Behoud boerenlandvogels: de eerste stap is gezet!

Binnen een jaar nadat het Drents Parlement opriep, na een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA, om in actie te komen voor het behoud van akker- en weidevogels in Drenthe ligt er nu een plan van aanpak. Onze Statenfractie is enthousiast over de voortgang die is geboekt. Een kleine 20 organisaties hebben zich achter het plan geschaard, uniek voor Nederland. Maaike Bakker licht toe.

Het gaat niet goed met de boerenlandvogels in Drenthe en dat gaat ons en veel andere mensen aan het hart. In maart 2016 hebben Henk Nijmeijer (Statenlid GroenLinks) en ik, na een brandbrief van de weidevogelsbeschermingsorganisaties, het initiatief genomen tot een motie die opriep om de achteruitgang  van de akker- en weidevogels een halt toe te roepen en te verbeteren. Die motie werd unaniem aangenomen en Gedeputeerde Jumelet heeft deze meteen enthousiast omarmd.

Maar daar bleef het niet bij. Samen met Jan Luuk Stel (VVD) en het College van GS hebben we het initiatief genomen voor een symposium (in juni 2016) met alle organisaties die zich op één of andere manier inzetten voor de akker- en weidevogels. Daarna volgde een intensief proces van praten, luisteren en schrijven – heel bijzonder. Iedereen durfde de nek uit te steken en los te komen van de – soms al lang ingebakken en gestolde – eigen standpunten en meningen.

Hoewel alle betrokkenen het erover eens zijn dat we de vogels moeten koesteren, liepen de standpunten uiteen en lopen de emoties soms hoog op. Waar ligt de oorzaak en wat is een goede oplossing? Ligt het aan de waterhuishouding, de veranderingen in de landbouw of aan ‘predatie’ (de invloed van de vos bijvoorbeeld)? Daar wordt echt heel verschillend over gedacht. Maar uiteindelijk ligt er nu wel een breed gedragen plan van aanpak. Een plan dat verder kan groeien, zoals gedeputeerde Henk Jumelet terecht aangaf. En waarbij bijvoorbeeld ook educatie een belangrijke rol speelt; onze fractie vindt dat heel belangrijk.

Daarbij moeten we voorkomen dat we focussen op één oorzaak en één oplossing: het is een complex probleem, dat breed moet worden aangepakt. Daarom is het ook zo goed dat een kleine 20 organisaties hun handtekening onder dit plan hebben gezet. Er wordt in Nederland veel over akker- en weidevogels gesproken, maar deze Drentse aanpak is echt uniek.

Zijn de weide- en akkervogels in Drenthe nu gered? Nee, nog lang niet. Maar er wordt gepraat, geluisterd, samengewerkt en er worden plannen gemaakt. De eerste belangrijke stappen voor verbetering zijn gezet. Onze fractie heeft erop aangedrongen snel te beginnen met de uitvoering van het plan en om de resultaten goed in de gaten te houden, zodat we ook in Provinciale Staten de vinger aan de vleugel kunnen houden. We zien het onderwerp graag jaarlijks terug op de agenda.

Een laatste voorstel: laten we het voortaan over ‘boerenlandvogels’ hebben. Zij zijn onlosmakelijk met het landschap en de natuur verbonden die Drenthe zo bijzonder maken. Ze horen erbij.

Maaike Bakker

 

De leden van de Commissie OGB kregen de publicatie ‘Akkervogels’ van Uitgeverij Roodbont aangeboden, een prachtige uitgave die met woord en beeld het belang van dit thema nog eens onderstreept.