Door op 2 juli 2015

Beslissing Provinciale Staten Drenthe over fusie waterschappen uitgesteld

Tijdens de laatste vergadering van de Provinciale Staten van Drenthe op woensdag 1 juli hebben meerdere partijen hun zorgen uitgesproken over de gevolgen van de voorgenomen fusie van de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. De PvdA had de maandag ervoor al laten weten tegen de fusie te gaan stemmen. Het dreigende vertrek van het waterschapskantoor uit Meppel en het opnieuw wegvloeien van werkgelegenheid uit Drenthe vormden hiervoor de belangrijkste overwegingen voor de PvdA.

Werkgelegenheid in Meppel
PvdA-Statenlid Maaike Bakker, die als woordvoerder op dit thema als eerste aan het woord kwam, gaf in haar bijdrage aan dat de PvdA-Statenfractie vindt dat er nog veel onduidelijkheden bestaan en dat het weinig financiële en inhoudelijke argumenten zag om voor de fusie te stemmen. Grootste struikelblok voor de PvdA is en blijft de werkgelegenheid in Meppel. Klik hier voor haar volledige bijdrage. Gedurende het levendige debat begon zich een meerderheid af te tekenen die tegen de fusie van de waterschappen zou gaan stemmen.

Uitstel
Vanwege het dreigende sneuvelen van het voorstel nam verantwoordelijk gedeputeerde Ard van der Tuuk het voortouw om de stemming over de fusie uit te stellen en een extra Statenvergadering te beleggen, zodat door de Commissaris der Koning Jacques Tichelaar nog kon worden gewerkt aan een oplossing. Uiteindelijk heeft de PvdA-fractie hiermee ingestemd: het geeft nog een laatste mogelijkheid om er voor Drenthe ten aanzien van de werkgelegenheid nog iets uit te slepen. Op 26 augustus zal op basis van de dan voorliggende feiten door de fractie opnieuw een afweging worden gemaakt. Daarbij zal het werkgelegenheidsaspect opnieuw zwaar wegen.

Meer weten? Lees hier het artikel van het Dagblad van het Noorden.