10 januari 2015

Bestrijding laaggeletterdheid

Leer lezen en schrijven. Dat is het doel! We gaan in samenwerking met de Drentse Bibliotheken een “leer lezen en schrijven” project opzetten.

Foto: cc E. Dronkert

Foto: cc E. Dronkert

Daarbij wordt de hulp ingeroepen van Drentse schrijvers en dichters en word aan het einde van het jaar, de verhalen van de deelnemers, in een boekje uitgegeven. Dat boekje wordt een speciaal Drents Boekenweek geschenk. De leerkrachten halen we uit de poule of via de Pabo (studenten).

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 23