Bestrijdingsmiddelen en biodiversiteit: holt Drenthe verder achteruit?

14 februari 2018

De Statenfracties van D66, GroenLinks en PvdA hebben gezamenlijk vragen gesteld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Drenthe. Met name in de bloembollenteelt neemt de hoeveelheid pesticiden de laatste tijd toe en in Drenthe wordt veel landbouwgrond momenteel omgezet naar tuinbouwgrond. Wat heeft dat voor gevolgen voor de biodiversiteit in onze provincie, oftewel de variatie aan planten en dieren?

Bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor het Drentse oppervlaktewater, daarover stelden de partijen (samen met de SP) al eerder vragen. Om daarmee aan te geven dat zij bezorgd zijn over de kwaliteit hiervan en de gevolgen voor het milieu. Ook dienden zij eerder in 2017 de (unaniem aangenomen) Boerenlandvlindermotie in, om aan te dringen op verbetering van de biodiversiteit in Drenthe. Nu blijkt uit onderzoek in Duitsland dat pesticiden ook slecht zijn voor de hoeveelheid insecten en de variatie daarin. Dit alles zorgt voor veel maatschappelijke onrust. ‘De achteruitgang van de hoeveelheid insecten en de afname in diversiteit van insectensoorten die onlangs bekend zijn geworden zijn voor ons zorgwekkend’, zo laten de drie fracties weten. Daarbij is in Drenthe een ontwikkeling waarneembaar waarbij de bloembollenteelt een forse groei doormaakt. Veel landbouwgrond wordt omgezet naar tuinbouwgrond. Ook die omzetting brengt een toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen met zich mee.

D66, GroenLinks en PvdA willen van Gedeputeerde Staten weten welke mogelijkheden zij zien om te sturen richting een verminderd gebruik van pesticiden. ‘We willen graag weten wat de plannen van het college zijn om tot actie te komen op dit dossier’. Ook de resultaten van het instellen van een spuitvrije zone langs de Drentsche Aa maken onderdeel uit van de gevraagde informatie. Vrijdagmiddag 16 februari wordt op het Provinciehuis in Assen een symposium georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Drenthe over bestrijdingsmiddelen in Drents oppervlakte- en grondwater.

 

[beeld: Pixabay]