Bestuurder aan huis: de ervaringen van gedeputeerde Cees Bijl

Door Kees de Graaf op 24 april 2020

Zes weken zit hij inmiddels thuis. Onze gedeputeerde Cees Bijl bestuurt grotendeels digitaal met zijn collega’s van het College van Gedeputeerde Staten onze mooie provincie. Hoe gaat hem dat af? En wat kan de provincie doen om inwoners en bedrijven in deze lastige tijden te ondersteunen? ‘We zetten in op coulance en maatwerk.’

Hoe ziet je agenda er deze weken uit?

‘Hij stond oorspronkelijk deze weken vol met allerlei bijeenkomsten rondom 75 jaar bevrijding, ook in de weekenden. Nu zit ik zaterdag en zondag in de tuin en ik eet alle dagen thuis, heel apart. Op de werkdagen ben ik online verbonden; vandaag 11 videocalls gedaan en daarnaast de nodige gewone telefoontjes. Het is waar: je kunt veel doen met die nieuwe technieken. Zelfs een digibeet als ik. Zolang ik de link maar zie en op “deelnemen” kan drukken, dan lukt het vrij goed. Inmiddels werk ik hier met zeven programma’s. Ik leer dus voortdurend bij. Afgelopen dinsdag hebben we als college overigens wel fysiek vergaderd, keurig op afstand van elkaar. Soms moet je elkaar toch echt even zien om elkaar te kunnen taxeren.’

Lukt het om op afstand te besturen? En kunnen jullie iets extra’s doen voor Drenthe in deze tijd?

‘Veel zaken lopen gewoon door. Daarnaast letten we erop dat bijvoorbeeld de opdrachten voor wegen en kanalen doorgaan, juist in deze tijd kunnen bedrijven de opdrachten goed gebruiken. In de cultuursector heeft de minister 30 miljoen steun toegezegd voor noodlijdende instellingen in Nederland die nu geen rijkssteun krijgen. Een deel daarvan kan ook in Drenthe worden ingezet. Gemeenten en provincie worden dan wel geacht mee te betalen. Verder ben ik met de 12 Drentse gemeenten in gesprek over welke zaken extra steun verdienen op cultureel gebied. We houden deze sector nauwlettend in de gaten. Als er knelpunten ontstaan proberen we die gezamenlijk op te lossen.

Ook hebben we ons subsidiebeleid aangepast, onder meer rondom 4 en 5 mei. Subsidies worden niet direct teruggevorderd en als men bijeenkomsten naar volgend jaar wil verplaatsen is dat mogelijk. We zetten in op coulance en maatwerk. Daarnaast leiden we onze ondernemers bijvoorbeeld toe naar de goede loketten. En we zijn in overleg met het OV-bureau over de tekorten die nu ontstaan in het openbaar vervoer. Wij vinden het belangrijk dat de bussen blijven rijden maar er zitten maar 10 procent van de reizigers in die er normaal gebruik van maken. Dat heeft stevige consequenties.’

Hoe staat het met belangrijke onderwerpen als de Investeringsagenda voor Drenthe?

‘Die hebben we nu gekoppeld aan de behandeling van de Voorjaarsnota. Aan de Investeringsagenda wordt nog een “Corona”-paragraaf gekoppeld waarin we ingaan op de nieuwe situatie. Maar tegelijkertijd is deze agenda vooral ook bedoeld voor de langere termijn. Zaken als de energietransitie en de Universiteit van het Noorden moeten zeker doorgaan. Ook dat is voor de toekomst van Drenthe van groot belang.’

 

 

[Header: afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay]