Bij het overlijden van Herman Lange

21 juli 2019

Wij ontvingen het bericht dat Herman Lange uit Erica op 18 juli 2019 op 73-jarige leeftijd is overleden.

Herman is van grote betekenis geweest voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Emmen en in de provincie Drenthe. Hij was negen jaar wethouder van onder meer volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Daaraan voorafgaand –  vanaf 1974 – was hij vier jaar raadslid voor onze partij. Het huisvesten van mensen was zijn grote passie. Dat kwam vooral tot uiting tijdens zijn voorzitterschap van de toenmalige woningcorporatie Emmer Centraal Woningbeheer. Een functie die hij tijdens zijn wethouderschap volkshuisvesting vervulde. In deze tijd zou een dergelijke dubbelfunctie niet meer mogelijk zijn maar het heeft de Emmense volkshuisvesting destijds veel goeds gebracht. Voor Herman was de bouw van woningen die ook betaalbaar waren voor de mensen waarvoor ze waren bedoeld uitgangspunt van beleid.

In 1987 tot 1994 werd hij namens de PvdA gedeputeerde voor de provincie Drenthe met onder andere ruimtelijke ordening en milieu in de portefeuille. Daarna werd Herman actief als dijkgraaf. In 2002 kwam hij terug als raadslid maar dat was voor korte duur.

Bij toepassing van de regelgeving waar hij als bestuurder mee te maken kreeg stond altijd de mens centraal. Wat was het doel van de regel? Daar ging hij voor.

Naast en na zijn politieke werkzaamheden bleef hij actief binnen het verenigingsleven op het dorp Erica.

Als bestuurder was Herman zeer benaderbaar, kon op spannende momenten de goede woorden vinden en beschikte over de gave op met een gevatte opmerking het debat op een ander spoor te zetten.

De Partij van de Arbeid Drenthe en de afdeling Emmen wensen de nabestaanden van Herman veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

 

In het Dagblad van het Noorden verschenen twee artikelen van redacteur Jan Willem Horstman over het overlijden van Herman Lange: