Door op 7 juli 2016

Brede steun voor breedband

Het Drents Parlement ging gisteren akkoord met het voorstel om, als onderdeel van de Investeringsagenda, heel Drenthe in drie jaar tijd aan te sluiten op breedband internet. De aandacht van de provincie richt zich daarbij vooral op de ‘witte’ gebieden. Dit zijn de gebieden waar nog geen breedband aanwezig is en waar marktpartijen dit de komende drie jaar niet gaan aanleggen. Onze fractie is enthousiast.

Op de dag dat Provinciale Staten instemden kon het college van GS melden dat drie lokale initiatieven de komende tijd steun krijgen, in de vorm van provinciale leningen. Het gaat om Glasvezel De Wolden, Sterk Midden Drenthe en Noordenveld Zuid-West.

Ons Statenlid Ronald Koch is opgetogen over de aanpak en de resultaten: ‘Onze fractie is blij met de steun voor deze initiatieven. Bewoners en ondernemers worden met snel internet in staat gesteld mee te doen in de wereld. Dat is goed voor de leefbaarheid en goed voor de economie.’

Lees hier het persbericht van de provincie 16-091 Lening voor 3 breedbandinitiatieven.