Door op 11 maart 2016

Brede steun voor pleidooi behoud weide- en akkervogels

De fracties van GroenLinks en de PvdA in het Drents Parlement hebben aandacht gevraagd voor de weide- en akkervogels in onze provincie. Met steun van vier andere partijen werd Statenbreed een motie aangenomen voor een programma van instandhouding.

 

 

Het gaat namelijk niet goed met de weide- en akkervogels in Drenthe. Zelfs de nationale vogel, de Grutto, wordt bedreigd. Acht jaar geleden werd hiervoor al aandacht gevraagd in het Drents Parlement; de urgentie is alleen maar groter geworden. GroenLinks en PvdA wijzen op onderzoek dat het aantal weidevogels schrikbarend afneemt. Omdat provincies primair verantwoordelijk zijn voor het ‘soortenbeleid’, ligt hier een taak voor GS van Drenthe. Dat is nog eens onderstreept met een ‘brandbrief’ die 32 Drentse weidevogelbeschermingsgroepen hebben gestuurd, om snel in actie te komen.

Die oproep is vervat in een motie, ondersteund en mede ingediend door SP, D66, SterkLokaal en 50Plus. Ons Statenlid Maaike Bakker ondersteunde het betoog door te wijzen op de veranderingen die het Drents landschap de afgelopen decennia heeft ondergaan en waarin de weide- en akkervogels soms maar moeilijk kunnen overleven. Ook wees zij op een email van de Vereniging Drentse Boermarken, die volmondig de inhoud van de motie ondersteunen. Gezamenlijk constateren de partijen dat er een programma moet komen om de weide- en akkervogels in Drenthe beter te beschermen. Indien nodig worden hier kansrijke gebieden aangewezen en/of extra middelen ingezet. Ook uit Den Haag komt steun: de staatssecretaris van EZ trekt de komende drie jaar extra geld uit voor de weidevogelbescherming.

Op initiatief van GroenLinks en PvdA zal er ook een conferentie over dit onderwerp worden georganiseerd, om de nieuwste inzichten met elkaar te delen.

Gedeputeerde Henk Jumelet kon de motie overnemen. Hij gaf aan dat ambitie en urgentie gedeeld worden. De komende maanden worden gebruikt om de problematiek in kaart te brengen. Duidelijk is in ieder geval dat er niet één boosdoener (zoals de vos) kan worden aangewezen voor de achteruitgang van de soorten.