Cees Bijl over Begroting 2018: ‘Nu de plannen uitvoeren!’

Door Kees de Graaf op 15 november 2017

Het Drents Parlement gaf brede steun aan de Begroting 2018 die onze gedeputeerde Cees Bijl voorlegde. De wensen die bij de Voorjaarsnota door de fracties zijn geformuleerd, zijn goed verwerkt door het college van GS. Voor de komende tijd komt het aan op uitvoering. ‘Het geld dat we hebben als provincie zetten we in voor een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement.’

De tweede begroting die je als gedeputeerde mag aanbieden, was dat anders dan in 2016?

‘Ik vond het in hoge mate vergelijkbaar. Wat me beide keren opviel: het gaat hier in Drenthe vooral over de tekst en daarmee over de inhoud van de Begroting; veel minder over de vraag of er geld voor is. De middelen zijn er namelijk, Drenthe heeft een solide financiële positie. Niet voor niets hebben we het afgelopen jaar op twee momenten de Investeringsagenda opgehoogd, tot een totaalbedrag van 95 miljoen euro. Daarmee spelen we in op actuele maatschappelijke vragen die op ons afkomen. Ons geld moet voor de Drenten zo veel mogelijk opleveren: geluk, werkgelegenheid, veiligheid, goed wonen, voorzieningen – goed gespreid over heel Drenthe. Met bijvoorbeeld het Binnenstadsfonds en de Volkshuisvestingsimpuls geven we daar vorm aan. Daarbij houden we de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk, door onder meer de hoogte van de wegenbelasting te bevriezen.’

Voor de PvdA in Drenthe zijn dat belangrijke onderwerpen, dat komt dus mooi uit.

‘Inderdaad. Maar net zo belangrijk is dat we alle plannen nu ook met kracht gaan uitvoeren. (lacht) Ik heb in de begroting nog “geen woorden maar daden” willen opnemen, maar dat heeft het helaas niet gehaald. Maar de onderliggende ambitie is duidelijk: wat we bedacht hebben met elkaar, dat moeten we nu van de grond gaan trekken. Zodat het ten goede komt aan de Drentse samenleving. Ik heb daar vertrouwen in, omdat veel van onze plannen met andere partijen tot stand komen, zoals gemeenten en waterschappen. Wij luisteren goed naar waar zij mee bezig zijn en proberen dan te komen tot plannen die we ook samen financieel mogelijk maken. Dat is de insteek van dit college: prima dat men naar ons als provincie kijkt, maar als je als gemeente zelf iets belangrijk vindt, doe dan daar zelf aan mee.  Ook met eigen geld dus. De Cultuurimpuls Drentse gemeenten is een mooi voorbeeld van: over vier jaar gerekend komt daar in totaal 2 miljoen euro voor beschikbaar, die we gezamenlijk op tafel leggen. Gemeenten mogen dat bedrag vervolgens wel zelf besteden. Dat is een werkwijze waar we vanuit Drenthe veel goede reacties op krijgen.’