Door op 29 mei 2016

Cees Bijl geïnstalleerd als nieuwe PvdA-gedeputeerde

Tijdens een extra Statenvergadering afgelopen woensdag 25 mei is Cees Bijl benoemd en geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde namens de PvdA in het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. In een korte toelichting lichtte fractievoorzitter Roelie Goettsch de keuze van de PvdA-fractie voor Cees toe. Ook de andere fracties in de Drentse Staten reageerden over het algemeen positief op de voordracht van Cees, en na een korte toespraak van zijn zijde en het gebruikelijke onderzoek van zijn geloofsbrieven werd hij met overgrote meerderheid der stemmen (37 voor, 2 tegen) door de Staten geïnstalleerd.

De fractie kijkt uit naar een goede en vruchtbare samenwerking, die verdere uitvoering moet geven aan het voorliggende coalitieakkoord, waarin veel PvdA-verkiezingspunten liggen besloten. Samen willen we verder werken aan een sociaal en sterk Drenthe. De fractie is ervan overtuigd dit met Cees in het college te kunnen blijven doen.