Cees Bijl over de Begroting 2020: inwoners betrekken bij keuzes

Door Kees de Graaf op 15 november 2019

Het is altijd weer een belangrijk moment in het jaar: de bespreking van de Begroting. Is deze sluitend? Zijn alle wensen van het Drents Parlement verwerkt? Onze gedeputeerde Cees Bijl blikt terug en alvast vooruit, naar 2020.

Hoe zou je zelf deze begroting typeren?

‘De Voorjaarsnota was relatief beleidsarm en we hebben daar niet veel aan toegevoegd. Met name ook omdat de financiële vrije ruimte van de provincie beperkt is. Dat  komt met name doordat het Rijk onderbesteedt en daardoor wordt de bijdrage aan het Provinciefonds ook lager. Dat scheelt Drenthe op jaarbasis al snel zo’n 4 miljoen euro. Komt bij dat Drenthe al geen rijke provincie is en we kunnen ons dus geen bokkesprongen veroorloven. Maar niettemin hebben we circa een miljoen euro aan nieuw beleid aan de begroting kunnen toevoegen.’

Wat gaat er met dat nieuwe geld gebeuren?

‘Bijvoorbeeld om evenementen op het snijvlak op het gebied van cultuur en vrije tijd een steun in de rug te geven. Evenementen met een groot bereik en veel vrijwilligers, die niet direct via het cultuurbeleid ondersteund worden. Denk bijvoorbeeld aan het Corso in Eelde. Elke gemeente vragen we de komende tijd om daar een voorstel voor te doen. Daarnaast is er extra geld voor de monumenten, de toegankelijkheid van de natuur, de wandelnetwerken. Daarnaast zijn in de Begroting de Regiodeals Zuid, Oost en Landbouw opgenomen, met een mix van geld van Rijk en de regio zelf.’

 

Naast de begroting wordt de Investeringsagenda een belangrijk onderwerp in de komende tijd.

‘Klopt, daar hebben we 50 miljoen voor uitgetrokken. Alle partijen in het Drents Parlement kunnen over de besteding van dat geld meedenken. Dat traject willen we voor de Voorjaarsnota 2020 afgerond hebben.’

Kunnen de inwoners van Drenthe over dit soort zaken ook nog meepraten?

‘Dat is wel onze inzet. We hebben nu bijvoorbeeld 200.000 euro in de begroting opgenomen voor een eerste invulling van de Sociale Agenda. Daarmee geeft de provincie invulling aan haar eigen rol in het sociale domein. We gaan bijvoorbeeld niet de gemeentelijke tekorten op de Jeugdzorg aanvullen maar gaan wel samen met de gemeenten kijken waar extra hulp nodig is. En daar willen we de inwoners zeker ook bij betrekken. Het College van GS komt binnenkort met een eerste voorstel hiervoor naar Provinciale Staten en daar komt dit vast ook aan de orde.’

 

[Afbeelding van martaposemuckel via Pixabay]