Door op 9 mei 2016

Cees Bijl wordt de nieuwe PvdA-gedeputeerde

De PvdA Statenfractie heeft een opvolger gevonden voor Ard van der Tuuk die, zoals bekend, begin april is opgestapt als gedeputeerde. Het is Cees Bijl, de huidige burgemeester van de gemeente Emmen. Met Cees als lid van Gedeputeerde Staten verwacht de Statenfractie als volwaardig coalitiepartner de samenwerking met de andere 3 collegepartijen – VVD, CDA en ChristenUnie – succesvol te kunnen voortzetten. De inzet van het vorig jaar gesloten collegeakkoord Dynamisch en Ondernemend blijft wat de PvdA betreft onverminderd van kracht.

Geen onbekende in Drenthe

Cees Bijl (60) is behalve burgemeester momenteel ook lid van het Gewestelijk Bestuur van de PvdA Drenthe. Hij is in Drenthe allang geen onbekende meer en ondertussen al ruim 15 jaar burgemeester van Emmen. Daarvoor heeft Cees hetzelfde ambt uitgevoerd in Leeuwarderadeel (1990-1998) en vervolgens in Meppel (1998-2001) waarna hij de overstap naar Emmen maakte. In Emmen heeft Cees alle grote veranderingen in de stad meegemaakt zoals de herinrichting van het centrum en de verplaatsing van de dierentuin naar het succesvolle Wildlands. Vermeldenswaardig is daarbij geweest dat deze grootschalige projecten gerealiseerd zijn binnen het budget, op tijd zijn opgeleverd en met behoud van ambitie. Meerdere gemeenteraden en colleges hebben hieraan gewerkt waarbij Cees als vaste waarde medeverantwoordelijk is geweest voor de uitstraling die Emmen nu heeft.

Type bestuurder

De Statenfractie heeft na het vertrek van Ard van der Tuuk de profielschets van ruim een jaar geleden als uitgangspunt genomen bij haar zoektocht naar een opvolger. Daar zijn vervolgens een aantal aspecten aan toegevoegd. De PvdA heeft voor de uitvoering van het collegeakkoord behoefte aan een stevige bestuurder en sterke persoonlijkheid. Het moet ook iemand zijn die snel een positie verwerft binnen het huidige college dat inmiddels een klein jaar aan de slag is. Het willen en kunnen voortzetten van bestuurlijke continuïteit en het zich snel eigen maken van de Drentse politieke dossiers en onderwerpen, zijn eveneens als belangrijke criteria vastgesteld. En het zou daarbij zeker helpen wanneer er een kandidaat met Drentse ‘roots’ gevonden zou worden. Niet alleen als inwoner maar vooral als iemand met veel bestuurlijke ervaring in onze provincie.

Met Cees Bijl is, volgens de Statenfractie, de juiste persoon gevonden en de fractie is dan ook zeer verheugd dat Cees de overstap naar het provinciehuis wil maken.

Portefeuille

Cees zal niet exact de portefeuille van zijn voorganger in het College van GS overnemen. Financiën en cultuur zijn daarin de belangrijkste speerpunten. In overleg met de fractie is bepaald dat hierover in het College enkele nieuwe afspraken gemaakt worden, waarbij het voor de fractie van belang is dat er een portefeuille uitrolt met een sterk PvdA-profiel. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit uiteraard wereldkundig gemaakt

Ledenvergadering

Het vertrek van Ard heeft in Drenthe en met name ook in de eigen PvdA-gelederen voor ophef gezorgd. Aan het eind van de extra ledenvergadering op 16 april is bevestigd dat, zoals gebruikelijk, de Statenfractie de verantwoordelijkheid heeft om een opvolger te zoeken en te vinden. De fractie legt, zo is in diezelfde vergadering afgesproken, vervolgens over de door haar gehanteerde werkwijze verantwoording af in een volgende ledenvergadering die op korte termijn gepland gaat worden. De kandidatuur van Cees Bijl staat tijdens die ledenvergadering niet ter discussie. Het is de bedoeling dat Cees op 25 mei, tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten wordt beëdigd als gedeputeerde.