Door Hendrikus Loof op 23 november 2016

College GS: fietsensector wordt betrokken bij ambitie fietsprovincie nr1

Bij de MKB-Tour van PvdA Drenthe kwam naar voren dat de fietsenbedrijven tot nu toe nog niet zijn betrokken bij de plannen om Drenthe als fietsprovincie te promoten. Daarop hebben onze Statenleden Hendrikus Loof en Peter Zwiers vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten: hoe kan deze betrokkenheid wordt verbeterd? Het College geeft aan dat dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de provinciale plannen.

In het antwoord op de vragen van de PvdA geeft het College aan onze mening te delen dat MKB-bedrijven, waaronder fietsenzaken, betrokken moeten worden bij de uitwerking van de plannen voor Drenthe als ‘fietsprovincie nummer één’. ‘Op 28 september 2016 is in de Staten de “Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk” vastgesteld. Bij de uitwerking van de Kwaliteitsimpuls worden in verschillende vormen en samenstellingen vele partners en belanghebbenden, zoals ook eigenaren van fietsenzaken, benaderd en betrokken om deze plannen verder vorm te geven. Voor het profileren en versterken van fietsprovincie Drenthe zetten we samen met onze vele partners de schouders onder bestaande en nieuwe fietsinitiatieven.’, aldus het College.

Ook de mening van de PvdA-Statenfractie dat de fietsenzaken gezamenlijk een innovatieve sector vormen wordt gedeeld door GS. De wereld van het fietsen is  flink in beweging: ‘Er zijn vele innovatieve ontwikkelingen, zowel bij de fiets zelf als bij de fietsinfrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid.’ De provincie pakt dit op in de uitvoering van de diverse fietsprojecten, binnen het deelprogramma ‘Op Fietse’ (onderdeel van programma Vrijetijdseconomie en Fietsen). Dit programma besteedt veel aandacht aan innovatie en technologie en hoe dit kan bijdragen aan het versterken van onze fietsprovincie en de ondernemers in Drenthe.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof