Corona in Drenthe: de stand van zaken

Door Hendrikus Loof op 20 mei 2020

Het Drents Parlement boog zich woensdagochtend 20 mei over de gevolgen van de Corona-crisis voor Drenthe. Twee maanden zijn voorbij gegaan sinds het moment dat Nederland in een ‘intelligente lockdown’ ging. Onze samenleving wordt er diep door geraakt. Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof verzorgde een indringende bijdrage namens de PvdA.

‘Op 11 maart jl. kwam de fractie van de PvdA voor het laatst in fysieke samenstelling bijeen. Sindsdien hebben we elkaar niet meer in levenden lijve ontmoet. Op 29 april kwamen we digitaal bij elkaar. Het verslag van 11 maart (en dat was dus toen zo’n zes weken geleden) moesten we nog bespreken en vaststellen. Het leek alsof we zaten te kijken naar een document uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. De wereld stond compleet op z’n kop, in anderhalve maand tijd.

Eén zinnetje in het verslag viel op: “De ontwikkelingen rondom het Coronavirus baren ons zorgen.” Dat was de werkelijkheid van toen. Op 12 maart was het over en uit en kondigde het kabinet tal van coronamaatregelen aan. Enkele dagen later zaten we in een intelligente lockdown. We hadden er nog nooit van gehoord. En ook geen idee hoe het allemaal moest. In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid willen vieren, krijgen we een lockdown. Hoe cynisch kan het zijn.

Onze gedachten gaan uit naar de mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Naar de nabestaanden; naar de families, vrienden- en kennissenkringen die mensen uit hun midden moeten missen. Voor langere tijd vanwege een IC-opname of voor altijd vanwege een overlijden. Wij staan daar bij stil.

Wij staan ook stil bij de enorme inspanningen die mensen leveren om de crisis te lijf te gaan. Of dat nu in de zorg, in de publieke sector of in het bedrijfsleven is. We spreken over een pandemie, het raakt ons allemaal.

En we staan stil bij de toekomst die zo onzeker is. We leven al een tijdje van dag tot dag, van RIVM-nieuws naar Rutte’s persconferenties, van strengere maatregelen naar versoepeling. En tussendoor stellen we elkaar vragen; heel veel vragen waar niemand antwoord op heeft omdat niemand hier ervaring mee heeft.

We moeten ons bij het nadenken over de toekomst niet uitsluitend richten op bestrijding van de problemen. Want elke crisis biedt kansen, hoe bizar dat op dit moment misschien klinkt. Want we zien ook hoeveel creativiteit aan de dag wordt gelegd om toch een stukje cultuur te bieden; hoe eenzame of zieke mensen toch worden bezocht – al dan niet virtueel; we zien hoeveel rekening mensen momenteel met elkaar houden. En dat biedt hoop!

Ik zou hier nog een heel betoog over kunnen houden maar bewaar dat voor later. Het is vast niet de laatste keer dat we hierover spreken. De PvdA bedankt het College van Gedeputeerde Staten voor de regelmatige en uitstekende updatemails waarin zij ons informeert over de staat van de provincie. We hebben zojuist gehoord hoe hard er gewerkt wordt. Ook door de ambtelijke organisatie en door de statengriffie. En hoe er nagedacht wordt over oplossingen en maatregelen om de nood te lenigen.

Laten we daarover duidelijk zijn: als provincie Drenthe hebben we beperkte mogelijkheden. Het Rijk zal de grootste dreun moeten opvangen en doet dat ook. Daar waar de provincie aanvullend een rol kan spelen, zoals GS schrijft, moeten wij dat doen maar niet ten koste van alles.

Het College van GS legt helder uit waar het mee bezig is en is ondertussen aan het werk om de schade in kaart te brengen zodat we straks weloverwogen keuzes kunnen maken. En op onderdelen zoals Cultuur en de Vrijetijdseconomie komt het college met concrete voorstellen. We steunen de voorstellen op het terrein van Cultuur, zowel het Snelloket voor Drentse coronakunst als de grotere steunpakketten voor musea en podia. We zijn positief over een subsidieregeling Snelloket voor de vrijetijdssector. Al hebben we daar nog enkele vragen over want we willen wel dat het geld daar terechtkomt waar het nodig is. Kan iedereen in de vrijetijdssector z’n vinger opsteken of wordt er ook gekeken naar de levensvatbaarheid van bedrijven en de winstcapaciteit onder normale omstandigheden? Of naar acute liquiditeitsproblemen door het wegvallen van omzet, eventueel vergroot door recent gedane, verantwoorde investeringen? Kan de gedeputeerde ons hierin geruststellen?

We willen het College ook vragen om na te denken over een regeling (of een snelloket) voor het verstrekken van coronapakketten: een pakket met een stapel stickers, linten, informatiekaarten, in verschillende talen. En dan vooral voor onder andere vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen en voedselbanken. De organisaties die we nu heel erg nodig hebben. Om hen te ontzorgen zodat zij dat niet ook nog allemaal zelf moeten gaan regelen en bekostigen. Graag horen we hoe GS hier tegenaan kijkt. En uiteraard horen we ook graag de andere fracties.

Ik rond af. De Drentse Week van de Vrijheid waar GS over schrijft in haar brief aan Provinciale Staten, die moet er absoluut komen. Die Week krijgt vanwege de coronacrisis misschien wel een dubbele lading. Niet alleen vanwege de bevrijding van nazi-Duitsland maar ook vanwege het feit dat we deze crisis in een democratie beleven en met democratische middelen bestrijden. Je moet er toch niet aan denken om een pandemie als de huidige onder een dictatoriaal bewind te moeten ondergaan.’

Gedeputeerde Kuipers reageerde positief op het voorstel van de Corona-pakketten.

Lees hier de brief van het College van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken van de Corona-crisis in Drenthe: PS200520 G Info gevolgen COVID-19.

 

[Afbeelding van Annalise Batista via Pixabay]

 

 

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof