Door op 29 september 2016

Cultuurnota aangenomen

In het Drents Parlement is woensdag 28 september de Drentse Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ aangenomen. Onze Statenfractie is enthousiast over de inhoud. Statenlid Rudolf Bosch ging bij de behandeling van de nota in op het belang van cultuur voor onze samenleving. De provincie draagt bij, met steun voor onder meer musea en bibliotheken. Een mooi vertrekpunt voor de komende jaren.

Kunst is een kernwaarde van onze samenleving. Het maakt ons gelukkig, blijkt ook uit onderzoek. In een recente enquête gaven de Drenten aan dat investeringen in de cultuur belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De PvdA is het daar volop mee eens en de Cultuurnota 2017-2020 die door Ard van der Tuuk is neergezet en door Cees Bijl nu succesvol bij het Drents Parlement is gebracht zet hier krachtig op in. De investeringen in cultuur maken Drenthe aantrekkelijk, voor onze eigen inwoners en voor bezoekers van buiten. Onze fractie heeft aangegeven welke punten we extra van belang vinden voor de komende tijd, zoals aandacht voor jongeren en de kunst van/door/met mensen zelf.

Een idee waar de PvdA-Statenfractie aandacht voor vraagt zijn de ‘iconen’ van Drenthe: wat zijn die gebouwen, wat zijn de landschappelijke hoogtepunten en wie zijn de personen die ons buiten Drenthe, in Nederland en in het buitenland, op de kaart kunnen zetten? In het kader van het project ‘Geheugen van Drenthe’ kunnen we daar verder over nadenken.

Lees hier de bijdrage van Rudolf Bosch over de Cultuurnota: De verbeelding van Drenthe – bijdrage Cultuurnota 20160928.

IMG_2833