De energietransitie in Drenthe: PvdA waakt voor mensen met kleine beurs

Door Peter Zwiers op 18 mei 2020

In 2050 moet Drenthe energieneutraal zijn. Een ambitieuze doelstelling. Hoe komen we bij deze ‘bestemming’? Voor deze bestuursperiode is de Energietransitieagenda 2020-2023 opgesteld. De agenda werd besproken in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB). Een belangrijk onderwerp voor de PvdA Drenthe. Ons Statenlid Peter Zwiers gaf aan hoe wij hier tegenaan kijken. Hij pleitte onder meer voor een taskforce die zich richt op de Drenten met een kleine beurs.

Peter Zwiers begon met een waarschuwing: ‘De coronacrisis leidt tot geluiden dat de energietransitie wel even kan wachten en dat de economie nu belangrijker is. De energietransitie moet juist nu vol doorgaan. Dat is belangrijk voor onze economie, het maakt ons minder afhankelijk en zorgt voor veel werkgelegenheid. We kunnen niet blijven doorgaan zoals we dat altijd deden.’

Taskforce voor mensen met kleine beurs

Het is daarbij fijn te lezen dat het College van Gedeputeerde Staten actief werk maakt van het bieden van mogelijkheden voor mensen met een kleinere beurs. En daar hebben we helaas veel van in Drenthe, aldus Peter Zwiers. ‘Het is een zoektocht om daar goede oplossingen voor te vinden. De PvdA-fractie vindt dit een belangrijk punt in het wel of niet slagen van de energietransitie. Wij denken dat een Drentse taskforce “Duurzaam voor Drenten met een kleine beurs” wenselijk is. Een duurzame kookpot, waar technische, juridische, sociale en financiële oplossingen worden bedacht om de sociale energietransitie te realiseren. Een taskforce met één opdracht die voor bijvoorbeeld het einde van het jaar concrete oplossingen levert. Uiteraard gekoppeld aan alles wat al is gedaan, maar een taskforce waar we verschillende werelden bij elkaar brengen. Wat vindt GS van dit idee? Bijvoorbeeld met specialisten uit de installatiebranche, de financiële sector en de welzijnssector. Juist een team van mensen die vanuit verschillende invalshoeken deze problematiek kunnen benaderen.’

Voortzetting Drenthe Sport Duurzaam

De fractie van de PvdA leest verder in de Energietransitieagenda een positieve grondhouding om Drenthe Sport Duurzaam voort te zetten. ‘Daar is de PvdA-fractie blij mee. Onlangs zijn we bijgepraat over de voortgang van Duurzaam Sport Drenthe. Door allerlei landelijke beperkingen, zoals netwerkcapaciteit, een slechte subsidieregeling en onduidelijkheid over de salderingsregeling en daar bovenop nog de coronacrisis, zijn er voldoende remmende factoren geweest. Wij wachten het huidige onderzoek onder de sportverenigingen af, maar spreken hierbij al uit dat we een vervolg van Drenthe Sport Drenthe als zeer waardevol zouden zien. Het heeft niet alleen verenigingen, maar ook leden laagdrempelig helpen verduurzamen.’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra vond het voorstel van de taskforce interessant en gaat dit nader bestuderen, zo gaf hij tijdens de commissievergadering aan. Ook onderschreef hij het belang om door te gaan met het programma Drenthe Sport Duurzaam.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers