De IT Hub in Hoogeveen: graag aandacht voor digitale geletterdheid

Door Janny Roggen op 18 mei 2020

De provincie Drenthe steunt de ontwikkeling van de IT Hub in Hoogeveen. Ook de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Drenthe is hier enthousiast over. Het statenstuk dat onlangs aan de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) werd voorgelegd, zat echter vol met moeilijke technische woorden. In het kader van de ‘toegankelijkheid’ is dat geen goede zaak, zo gaf ons Statenlid Janny Roggen aan. Zij deed alvast een voorzet voor een verklarende woordenlijst.

In haar tweede termijn in de commissievergadering bedankte Janny de ‘prettige wijze waarop de vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid over de Informatie Technologie Hub beantwoord zijn door Gedeputeerde Staten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de beoogde samenwerking tussen de diverse partijen zal leiden tot een dynamische, creatieve en inspirerende Informatie Technologie HUB in Hoogeveen. Onze aandacht voor digitale geletterdheid heeft u uiteraard serieus genomen. U geeft aan dat het thema digitale geletterdheid wordt meegenomen binnen de Sociale Agenda bij het thema “Iedereen doet mee – inclusie”. We zijn verheugd dat u bereid bent om aan het definitieve statenstuk  “IT Hub Hoogeveen” een verklarende woordenlijst toe te voegen. Uw uitnodiging om met ons in overleg te gaan om, zoals wij het noemen “digitale begrippen” om te zetten in “gewone mensen taal”, nemen wij graag aan.’

———————-

Verklarend woordenlijstje bij Statenstuk 2020-923  IT Hub Hoogeveen.

IT – Informatie Technologie

Technologie – ‘de wetenschap van techniek’ en is gericht op een specifiek doel. Het wordt geassocieerd met het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende wetenschappen wordt gebruikt.

HUB – middelpunt van de aangesloten computers.

ICT – Informatie en Communicatie Technologie.

CT Academie – samenspel tussen mbo, hbo en wo

IT Dynamics – IT Dienstverlener die gespecialiseerd is in onderwijs en kleine tot middelgrote ondernemingen.

Vier digitale vaardigheden vormen samen digitale geletterdheid;

dat zijn: 1.ICT-basisvaardigheden, 2. informatievaardigheden, 3. mediawijsheid en 4. computational thinking.

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

Disruptieve – verstorende.

Data-analytics – analyseren data – gegevens verzamelen om je doelgroep beter te begrijpen.

Artificial intelligence – kunstmatige intelligentie: apparaat reageert op gegevens of impulsen en neemt zelfstandig een beslissing.

Sensoring (Internet of Things) – automatische zintuigen.

Blockchaintheorie – De blockchain is een eenvoudige maar ingenieuze manier om informatie van A naar B op een volledig geautomatiseerde en veilige manier door te geven.

Multi helix – een samenwerking met nieuwe partijen in en buiten de regio.

Innovatieve toepassingen – het invoeren van een nieuwigheid.

Open space locatie –  creatieve werkomgeving met een unieke ondernemingsgeest.

Startup – een startup is een bedrijf dat werkt aan een probleem waarvan de oplossing nog niet duidelijk is en succes niet is gegarandeerd.

Shared smart factory – Een fabriek met een zeer hoge automatiseringsgraad, waarin de productie-apparatuur en -processen via internet met elkaar verbonden zijn.

 

 

[Afbeelding van LUM3N via Pixabay]

 

Janny Roggen

Janny Roggen

Mooiste plek in Drenthe? Mijn tuin. Word blij van… De zon. In de politiek beland door? Mijn oma Jantje en Jacques Wallage. Morgen invoeren! Vrede op aarde. Mijn favoriete artiest Bert Visscher. Eerlijke politiek is… Alleen maar beloftes doen die je kunt waarmaken. Lekkerste eten? Risotto en asperges. Mijn politieke voorbeeld is…. Hedy d’Ancona. Politieke

Meer over Janny Roggen