Door op 18 mei 2017

De Jaarstukken 2016: mooie resultaten

Het College van GS heeft de Jaarstukken over 2016 aangeboden aan het Drents Parlement. Ons Statenlid Ronald Koch nam de 334 (!) bladzijden door. Zijn conclusie: de fractie van de PvdA is blij met de geboekte resultaten – zowel financieel als inhoudelijk. Met nog wel een aantal aandachtspunten.

Over de cijfers: het rekeningsaldo 2016 is ruim € 5 miljoen negatief. Dat is voor het eerst sinds jaren het geval. Maar is dat erg? ‘Nee, dat vindt de PvdA-fractie niet. De provincie heeft jarenlang last gehad van onderbesteding en het daarmee niet uitgeven van vele miljoenen euro’s. In 2015 was dat rekeningsaldo € 25,6 miljoen (!). Dit soort saldo’s betekent gewoonweg dat bepaalde beleidsdoelen niet kunnen worden gerealiseerd. Dat is geen goede zaak.’ Het negatieve saldo over 2016 laat volgens de PvdA zien dat dit college ambitie heeft en scherp aan de wind zeilt: ‘Dat is goed, daar horen soms overschotten bij en soms tekorten. We kunnen dit stootje ook hebben, gezien onze goede reservepositie.’

Dan is er de inhoudelijke beoordeling. Er is ook in 2016 weer veel bereikt, bijvoorbeeld op gebieden als duurzame werkgelegenheid (de uitvoering van de Investeringsagenda), duurzaamheid (denk aan het verstrekken van zonneleningen) en cultuur (de grote Drentse culturele instellingen trekken veel bezoekers). Ronald Koch: ‘Daarvoor past ook weer een compliment: zo zetten we mooie stappen richting een ondernemende en dynamische Drentse samenleving waarin iedereen meetelt.’ Bij de systematiek die het College van GS gebruikt – met een groen ‘vinkje’ bij een gerealiseerd resultaat – plaatste ons Statenlid wel vraagtekens. ‘Het gaat ons erom wat er concreet beleidsmatig gerealiseerd is: hoeveel banen zijn er gerealiseerd, hoeveel duurzame energie is er opgewekt, met welk percentage is de winkelleegstand verminderd, enzovoorts. Daar zouden wij graag in de toekomst meer informatie over willen hebben.’

In zijn reactie gaf onze gedeputeerde Cees Bijl onder meer aan dat de systematiek van ‘groene vinkjes’ besproken kan worden in de provinciale Werkgroep Programmabegroting. ‘Het gaat inderdaad niet om de methode op zich, maar wel om de effecten die we buiten de deur van dit provinciehuis behalen. Daar kunnen we het zeker over hebben.’