De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD): problemen nog niet voorbij

Door Michel Berends op 19 juni 2020

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe voert in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de provincie diverse taken uit, met name op het gebied van milieu. De afgelopen tijd kwam de RUD veelvuldig in het nieuws door het moeilijk functioneren van de organisatie. Het verbetertraject is ingezet maar er is nog wel een aantal zorgelijke punten, zo gaf ons commissielid Michel Berends deze week aan in het Drents Parlement.

Al in de vorige periode baarde het functioneren van de RUD de leden van Provinciale Staten in Drenthe grote zorgen (lees bijvoorbeeld dit interview met voormalig PvdA-fractievoorzitter Roelie Goettsch). Inmiddels zijn we weer enige tijd verder. In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid werden woensdag 17 juni de jaarstukken van de RUD over 2019 besproken. Ons OGB-commissielid Michel Berends was gematigd positief: ‘De PvdA is van oordeel dat de stukken een mooi doorkijkje geven in hoe het er voorstaat met RUD Drenthe. Treffend wordt gemeld dat het gaat om een lerende organisatie die in control is. De collegiale toets van de auditors leert ook dat RUD Drenthe in belangrijke mate voldoet. Verheugend is ook altijd dat de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven, de aanbestedingsregels worden nu goed gevolgd in vergelijking met 2018.  Verheugend is het ook dat de communicatie rondom de digitale dossiers is verbeterd.’

Zorgen zijn er echter ook nog steeds: ‘Het weerstandvermogen is wel behoorlijk gedaald ten opzichte van 2018, de ratio zit op 0,9 en is daarmee matig. Bij 0,8 kom je al in de range van onvoldoende! Ook in 2019 was er sprake van een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim: feitelijk 8,5 procent versus begroot 4 procent. Dit is te verklaren door niet-werkgerelateerd lang en zeer lang verzuim.’

Gedeputeerde Hans Kuipers gaf tijdens de vergadering aan het laatste inderdaad een zorgelijke ontwikkeling te vinden, ook omdat het aantal milieucontroles hierdoor achterblijft. Op korte termijn moet de RUDD met een herstelplan komen.

Lees hier het artikel in het DvhN over de situatie bij RUD Drenthe.

 

 

Michel Berends

Michel Berends

Mooiste plek in Drenthe? Lofar-gebied nabij Nieuw-Buinen en Exloo, vanwege de moderne radiotelescopen en de vele weidevogels. Word blij van… Mensen met humor en zelfspot. In de politiek beland door? Omdat alles van waarde bevochten moet worden, om te beginnen in eigen kring… Morgen invoeren! Basisinkomen, scheelt een hoop bureaucratie. Mijn favoriete artiest Jiskefet en

Meer over Michel Berends